Van het gehucht Geinbrug tot het dorp Driemond 

Driemond is ontstaan vanuit het gehucht Geinbrug dat samen met een aantal andere verspreid liggende buurtschappen deel uitmaakte van de toenmalige gemeente Weesperkarspel.

De Geinbrugbuurt ontstond bij de uitmonding van het Gein in de Gaasp en het Smal-Weesp. In het begin van de 20e eeuw bestond deze buurt uit een smederij annex café aan de ingang van het Gein, een bakkerij, een kruidenierszaak en een timmer- en metselbedrijf. Dat waren de meest nodige zaken voor agrarische bevolking. Aan de overzijde van de Geinbrugbuurt was een grote boomgaard met verder aan de Stammerdijk wat verspreide huizen en boerderijen. Naast de smederij in het Gein bevond zich de buitenplaats "Schoonoord" voorzien van een groot inrijhek opgehangen aan een zware gemetselde poort. Bij dit landgoed behoorde een bos dat zich uitstrekte tot aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Achter in dat bos stond de fraaie theekoepel, die nu bij de ingang staat.

In de loop der jaren kwamen er meerder woonhuizen, twee scholen, een begraafplaats en twee fabrieken. Met de aanleg van de Burgemeester Bletzstraat in 1922, kwam aan verdere uitbreiding een einde, mede door het uitbreken van de crisisjaren.

Na de tweede wereldoorlog begon de uitbreiding in de zogenaamde Sluisbuurt. (Burg.Kasteleinstraat, Winterstraat en omgeving). Deze plannen hebben heel wat voeten in de aarde gehad en er is veel strijd om geweest. De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland waren van mening dat elke uitbreiding ten behoeve van woonruimte in de buurt van de stad Weesp diende te geschieden. Door het beroep van de gemeenteraad van Weesperkarspel aan de Kroon gericht, werd door de Raad van State beslist dat toestemming moest worden verleend. Op 11 april 1961 kwam er een voorstel in de gemeenteraad van Weesperkarspel om het buurtschap Geinbrug met de nieuwe woninguitbreiding en het bebouwde gedeelte van de Stammerdijk te verheffen tot status van een dorp en deze oude en nieuwe woonkernen onder te brengen onder de naam Driemond. Als rede voor deze naam werd aangevoerd dat hiermede recht werd gedaan aan de oorsprong van deze woonkernen, als zijnde gegroeid rond het punt van samenkomst van drie vaarwaters: het Gein, Smal-Weesp en de Gaasp. De naam Driemond werd het eerst gebruikt door Wieger Bruin, de stedenbouwkundige van Weesperkarspel en is ontleend aan de verre historie omdat in de jaren 1642-1643 een groot gelijknamig landhuis aan het Gein werd gebouwd. Deze buitenplaats werd in de 2e helft van de 19e eeuw afgebroken. Huize Driemond was een internationaal bekende buitenplaats van buitengewone pracht, omringd door prachtige tuinen en vijvers.

Na de samenvoeging van Driemond bij Amsterdam in 1966, heeft het dorp met zo'n 1.500 inwoners een zelfstandige opstelling en een eigen dorpsraad gehouden.

Weesperkarspel

De naam Weesperkarspel is uiteraard ontleend aan de nabije stad Weesp. De toevoeging "karspel" komt van kerkdorp of parochie. Door het ontbreken van een bebouwde kom stond het gemeentehuis in Weesp, aan de Hoogstraat langs de Vecht. Dit statige huis, op de hoek  van de Hoogstraat en de Kerkstraat bestaat nog steeds. 

De gemeente was destijds in oppervlakte één van de grootste van Nederland maar had maar weinig inwoners. De gemeente lag met een grote boog om de vestingstad Weesp heen en grensde verder aan de gemeenten Diemen, Muiden, Naarden, Hilversum, Ankeveen, ’s-Graveland, Nigtevecht, Abcoude en Ouder-Amstel. In de gemeente lagen de rivieren de Vecht, het Gein, de Gaasp, het Smal-Weesp maar ook de ’s Gravelandse Vaart. De weinige inwoners (in 1846 ca. 1500) woonden verspreid in de gemeente. Naast het gehucht de Bijlmer en de buurtschappen Gaasperdam, De Horn en Uitermeer, was Geinbrug, het latere Driemond, het enige dorp. Het gemeentearchief van Weesperkarspel bevindt thans zich in het Stadsarchief Amsterdam.

De opheffing

In 1958 kwam onder minister van Binnenlandse Zaken Struycken (KVP) een wetsontwerp tot stand met het voorstel om de gemeente Weesperkarspel bij Ouder-Amstel te voegen. Zijn opvolger Toxopeus (VVD) zag meer in een nieuwe gemeente Bijlmermeer, waar behalve Ouder-Amstel ook Diemen onder zou vallen. De gemeente Amsterdam organiseerde een omvangrijke lobby om het onderdeel Bijlmermeer binnen te halen en liet er zelfs een boek over verschijnen: Om de toekomst van 100.000 Amsterdammers. Door een amendement van PvdA-kamerlid Scheps, aangenomen op 27 oktober 1964, kwam dit gebied toch bij Amsterdam. De belangrijkste overweging was dat het in de Bijlmermeer geplande grootstedelijke woningbouwproject een maatje te groot zou zijn voor kleine gemeentes zoals Diemen en Ouder-Amstel. Deze overweging bleek later maar al te waar.

Op 1 augustus 1966 werd de gemeente Weesperkarspel formeel opgeheven en het grondgebied verdeeld over de verschillende omliggende gemeenten: Amsterdam, 's Graveland, Hilversum, Naarden en Weesp. Vanaf dat moment werd Driemond tijdelijk een Amsterdams dorp. De bedoeling was namelijk dat het Amsterdamse deel in 1978 over zou gaan naar de gemeente Diemen, maar dat liep anders. Met name de linkse partijen in Amsterdam weigeren zelfs maar een moment te overwegen om van de Bijlmer een zelfstandige groeikern te maken, zoals Amstelveen en Almere, wat nog altijd een mogelijkheid was en veel rijksgeld had kunnen opleveren. Het ooit aangekondigde referendum over de toekomst van de Bijlmer ging dus niet door. 

In mei 1987 wordt het Amsterdamse deel van voormalig Weesperkarspel definitief ondergebracht in het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Vanaf dat moment is Driemond formeel een Amsterdams dorp.

Zie ook Landjepik-in-Weesperkarspel

Zie ook Gemengde gevoelens in Weesperkarspel

Zie ook Driemond op Wikipedia.

Voor uitgebreidere informatie over het vanuit de prehistorie ontstaan van de streek rond Driemond zie het recent verschenen archeologisch rapport opgesteld naar aanleiding van de geplande vervanging van de huidige Geinbrug. (klik hier)