Dit jaar is het bijna 50 jaar geleden dat Volkstuinvereniging Linnaeus naar Driemond kwam. Legendarisch zijn de bijeenkomsten en de feesten waarbij Driemonders zich enthousiast met de tuinders vermengden. Het heeft allerlei relaties opgeleverd. Als Historische Kring Driemond willen we daar een boekje over maken in de serie “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving”.

Ook nu doen Driemonders mee met bijvoorbeeld Bingo-avonden en acties tegen Windmolens maar we zijn juist nieuwsgierig naar verhalen en foto’s van langer geleden.

Kunt u ons verhalen vertellen over contacten met tuinders van Linnaeus (liefde, vriendschap, sporten etc) wij horen het graag.

Het boekje zou in november (voor de feestdagen) uit moeten komen dus het is kort dag want dat houdt in dat we voor 1 september de tekst en foto’s klaar moeten hebben.

U kunt contact met ons opnemen via het emailadres van de historische kring dat u kunt vinden op de contactpagina.

Alvast hartelijk dank,

Leny Schuitemaker, voorzitter Historische Kring Driemond

Graag hadden wij u willen uitnodigen voor de ALV van onze vereniging op 6 mei 2021. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag, het financiële jaaroverzicht en de begroting worden goedgekeurd. Omdat het ook deze keer door Corona niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen willen we u vragen om per email of post te reageren. U vindt de stukken in het secretariaatsdeel van deze website.

Het betreft het volgende:

- Jaarverslag 2020

- Financieel verslag 2020 (gecontroleerd en akkoord kascie 1-4-2021)

- Begroting 2021

- Verslag Procedure rond de ALV 2020,

- Beleidsplan 2021-2025

U heeft tot 6 mei 2021 de gelegenheid om te reageren. Wij gaan er van uit dat als u dat niet doet, u akkoord gaat en het bestuur decharge verleent.

Bestuur (benoemd voor 3 jaar, kan 2x verlengd worden met 3 jaar)

Beppie Lucassen penningmeester (2e termijn) tot 4-2022

Tom Witkamp secretaris, treedt af per mei 2021 (opvolger gezocht)

Leny Schuitemaker voorzitter (3e termijn) tot 4-2022

Tom Witkamp, secretaris, treedt af . Tot nu toe heeft zich geen opvolger gemeld.

Volgend jaar treedt ondergetekende als voorzitter af na 3 termijnen van 3 jaar. Als zich geen nieuwe bestuursleden melden zit er niets anders op dan de Historische Kring Driemond op te heffen. Jammer toch?

We hopen dat u misschien onze nieuwe secretaris wilt worden. Neem gerust contact met een van ons op.

Namens het bestuur

Leny Schuitemaker, voorzitter

 

 

In eerdere berichten hebben wij aangegeven dat de Algemene Ledenvergadering van de HKD zou plaatsvinden op 1 april 2021.
Omdat het vanwege corona nog steeds niet mogelijk is om bij elkaar te komen, hebben wij als bestuur besloten om de vergadering te verplaatsen naar 6 mei 2021. Ook deze datum is onder voorbehoud. 
 
Namens het bestuur van de HKD,
Beppie Lucassen
Penningmeester
 

Tussen Kerst en Oud-en-Nieuw kregen alle Driemonders het Winterbericht van de Historische Kring in de bus. Naast het oplossen van een quiz, een fotopuzzel en een kruiswoordpuzzel kon je ook meedoen met een tekenwedstrijd.


De tekening van Liz ten Velden: de stal Stammerlandmanege

De oplossingen:

Quiz: 

1A,2C,3B,4D,5C,6B,7C,8B,9C, 10C,11C,12C,13C,14B,15B,16B,17B,18C.

Fotopuzzel:

1. Wyandottestraat 19

2. Winterstraat 30

3. Seizoenenhof

4. Sluispad 1

5. Zandpad 4

6. Burg. Bletzstraat 16

7. Zomerstraat 4

8. Zandpad in de bocht naar de brug

9. Vlinderbankje, hoek Kasteleinstraat/ Welsumerstraat

10. Cornelis Jetses school.

Kruiswoordpuzzel: 

GELUKKIG

De winnaars:

De winnaars van de Historische Quiz waren Kyra en Ed van Vliet

De winnaars van de fotopuzzel waren Hans en Marleen Kuijl

De Winnaar van de kruiswoordpuzzel was Alie Jonker

De tekenwedstrijd leverde maar liefst 5 (!) winnaars op:

Amare van Deinsen ( 6 jaar) met een tekening van de brug van Driemond

Bente Zuidervaart (10 jaar) met een tekening van de snackbar en de brug

Liz ten Velden (10 jaar) met een tekening van de Stal Stammerlandmanege

Matthias Ysebaert (12 jaar) met een tekening van het Sluispad

En Oma Ria van Dillen (63) met een tekening van haar “favoriete stekkie: het Seizoenenhofje”

De prijswinnaars hebben inmiddels bericht gehad en ze mogen een boek, spel of puzzel uitzoeken bij de boekwinkel in de Slijkstraat in Weesp: Pezzi Pazzi.

Wij wensen alle prijswinnaars veel plezier met hun prijs. De goede oplossingen vindt u t.z.t. op onze website www.historischekringdriemond.nl .

 

Het bestuur van de Historische Kring Driemond

Beppie Lucassen

Leny Schuitemaker

"Ter leeringh ende vermaeck"

 

Historische tijden zijn aangebroken. Door de lock-down zijn we allen aan huis gebonden. In een poging u wat te verstrooien tijdens deze lastige periode brengt de Historische Kring Driemond een winterbericht uit.

Klik hier om het te te lezen.