UITNODIGING

Algemene ledenvergadering Vereniging Historische Kring Driemond

Datum: 6 april 2017

Tijd : 20.00 tot 21.00 uur

Plaats: MatchZO, Lange Stammerlandweg 10, Driemond

In 2013 werd officieel de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag wordt goedgekeurd, net als het financiële jaaroverzicht en de begroting.
U bent van harte uitgenodigd.

Leny Schuitemaker, voorzitter

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en nieuws

3. Verslag ALV 7 april 2016 (bijgevoegd)

4. Jaarverslag 2016 (bijgevoegd)

5. Bestuur (benoemd voor 3 jaar, kan 2x verlengd worden met 3 jaar)

Beppie Lucassen penningmeester (1e

termijn) tot 4-2019

Tom Witkamp secretaris (2e

termijn) tot 4-2018

Leny Schuitemaker voorzitter (2e

termijn) tot 4-2019

6. Financiën *:

a. Financieel jaarverslag 2016,

Verslag Kascommissie: C. Draijer en Hans Buijs. Benoeming nieuwe kascommissie

b. Begroting 2017

c. ANBI

7. Benoeming Cor Draijer en Alice Draijer- Veldhuizen tot erelid

8. Nieuw Fotoboek te koop!

9. Folder

10. Gezocht: reserve webmaster

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. Slot

* het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2017 liggen een half uur voor de vergadering ter inzage. Leden kunnen deze desgewenst al eerder inzien via het besloten deel van de website.