UITNODIGING

Leden van de Historische Kring Driemond worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)

Datum: 1 oktober 2020

Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur

Locatie: MatchZo, Lange Stammerlandweg 10, Driemond

In verband met Corona, is de ruimte in MatchZO beperkt (1,5 m) tot maximaal 12 personen en moet U zich van tevoren aanmelden.

In 2013 werd officieel de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag wordt goedgekeurd, het financiële jaaroverzicht en de begroting.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen, nieuws en binnengekomen reacties Leden

3. Verslag ALV 4 april 2019 *

4. Jaarverslag 2019 *

5. Bestuur (benoemd voor 3 jaar, kan 2x verlengd worden met 3 jaar)

Beppie Lucassen penningmeester (2e termijn) tot 4-2022

Tom Witkamp secretaris, treedt af per 1-10-2020 (opvolger gezocht)

Leny Schuitemaker voorzitter (3e termijn) tot 4-2022

 ( Wilt u onze nieuwe secretaris worden? Meldt u alstublieft. Tom loopt een jaar met u mee)

6. Financiën:

a. Financieel jaarverslag 2019 *,

Verslag Kascommissie *: Tjark Keijzer en Aagje Klaassen

Benoeming nieuwe kascommissie (wie wil, graag melden!!)

b. Begroting 2020 *

7. Beleidsplan 2021 -2025 *

8. Rondvraag

9. Sluiting

Leny Schuitemaker, voorzitter

* U kunt deze stukken digitaal bekijken op het "alleen voor leden" gedeelte van onze website: www.historischekringdriemond.nl

Graag bij voorkeur uw digitale reactie insturen uiterlijk 24 september a.s.)

N.B. Leden die niet beschikken over een e-mailadres, krijgen de stukken per post thuis gestuurd. Zij kunnen

reageren bij de secretaris via 0294-411141

Alle reacties worden in de ALV besproken; het verslag krijgt U toegezonden