In eerdere berichten hebben wij aangegeven dat de Algemene Ledenvergadering van de HKD zou plaatsvinden op 1 april 2021.
Omdat het vanwege corona nog steeds niet mogelijk is om bij elkaar te komen, hebben wij als bestuur besloten om de vergadering te verplaatsen naar 6 mei 2021. Ook deze datum is onder voorbehoud. 
 
Namens het bestuur van de HKD,
Beppie Lucassen
Penningmeester