Graag hadden wij u willen uitnodigen voor de ALV van onze vereniging op 6 mei 2021. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag, het financiële jaaroverzicht en de begroting worden goedgekeurd. Omdat het ook deze keer door Corona niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen willen we u vragen om per email of post te reageren. U vindt de stukken in het secretariaatsdeel van deze website.

Het betreft het volgende:

- Jaarverslag 2020

- Financieel verslag 2020 (gecontroleerd en akkoord kascie 1-4-2021)

- Begroting 2021

- Verslag Procedure rond de ALV 2020,

- Beleidsplan 2021-2025

U heeft tot 6 mei 2021 de gelegenheid om te reageren. Wij gaan er van uit dat als u dat niet doet, u akkoord gaat en het bestuur decharge verleent.

Bestuur (benoemd voor 3 jaar, kan 2x verlengd worden met 3 jaar)

Beppie Lucassen penningmeester (2e termijn) tot 4-2022

Tom Witkamp secretaris, treedt af per mei 2021 (opvolger gezocht)

Leny Schuitemaker voorzitter (3e termijn) tot 4-2022

Tom Witkamp, secretaris, treedt af . Tot nu toe heeft zich geen opvolger gemeld.

Volgend jaar treedt ondergetekende als voorzitter af na 3 termijnen van 3 jaar. Als zich geen nieuwe bestuursleden melden zit er niets anders op dan de Historische Kring Driemond op te heffen. Jammer toch?

We hopen dat u misschien onze nieuwe secretaris wilt worden. Neem gerust contact met een van ons op.

Namens het bestuur

Leny Schuitemaker, voorzitter