Op 13 december 2014 onthulde onze voorzitter Leny Schuitemaker tijdens het Open Huis het officiële naambord "Huize Historica". Met dank aan ons lid Thijs de Groot.

 

De Historische Kring Driemond heeft een nieuw deeltje uitgebracht in de serie “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving”, geschreven door Toon Bakker en Tjark Keijzer. 

Hierin worden alle molens beschreven die vroeger in de gemeente Weesperkarspel stonden, dat waren er wel 30!

Het boekje is in eigen beheer uitgegeven en te koop o.a. bij de firma Bleijenberg (Zandpad, Driemond) of bij garage Niesing (Lange Stammerdijk 31 A). De prijs is slechts € 3,50. 

U kunt het boekje ook per post laten verzenden door overmaking van € 5,- op rekening  NL25RABO 0126624666 tnv Historische Kring Driemond onder vermelding van boekje deel 3 en uw adres.

 

De Historische Kring Driemond houdt open huis op zaterdag 8 november en op zaterdag 13 december van 14:00 tot 17:00 uur en vanaf dat moment elke 2e zaterdag van de maand.
Het  adres is: Lange Stammerdijk 33 (naast de garage van Niesing)

We nodigen u van harte uit om te komen kijken, vragen, luisteren enz.

Er zijn leden van de Historische Kring aanwezig om u te woord te staan. Zo kunnen we u laten zien hoe u via onze website in een paar muisklikken van de computer achter interessante informatie over uw voorouders kunt komen, of over het huis waar in u woont. Mocht u beschikken over geboortedata van uw voorouders die verder dan 100 jaar in het verleden liggen, neem deze dan mee. 

Op dit soort open dagen kunt u ook lid worden en…..ons nieuwe boekje kopen, over Molens in Weesperkarspel. Een leuk cadeautje voor de feestdagen. 

Tot ziens

Leny Schuitemaker

 

Als de schatbewaarder van het collectieve geheugen van Driemond ontkomt ook de Historische Kring Driemond er niet aan om zich bezig te houden met het fenomeen digitale duurzaamheid. Binnen dit thema zal onze website een steeds prominentere rol gaan innemen. Vandaar dat recent het besluit genomen is de bestaande website te vervangen door een professioneel content management systeem. Deze opzet - op basis van een van de meest gebruikte content management systemen ter wereld - biedt ons de volgende grote voordelen:  

  • Door gebruik te maken van een wereldwijde standaard is continuïteit in het beheer eenvoudiger te realiseren.
  • In een content management systeem wordt de achterliggende techniek verborgen voor de redacteuren van de artikelen. Hierdoor is het nu mogelijk de inhoud van de website te laten onderhouden door een ieder die gewend is op een PC te werken met digitale documenten.  
  • In een content management systeem is de gestructureerde content  (onze artikelen en publicaties) losgekoppeld van de presentatie op de website. Hierdoor kan dit systeem tevens als ons archief gebruikt gaan worden.
  • Door de hiervoor genoemde loskoppeling van content en presentatie is de website in staat de presentatie automatisch aan te passen aan het gebruik van mobiele apparaten zoals tablet en smartphone.  
  • Het content management systeem bevat een toegangscontrole mechanisme waardoor het mogelijk wordt ook niet-publieke informatie te beheren.

Naast de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van een content management systeem is er ook een belangrijke nieuwe rubriek: Registers, archieven en beeldbanken. Binnen deze rubriek kan op een gestructureerde manier worden gezocht in alle archieven en beeldbanken waarvan ons bekend is dat zij informatie over Driemond en/of Weesperkarspel bevatten. Leuk om 's avonds met je tablet of laptop op schoot eens doorheen te bladeren.

Tot ons groot genoegen kunnen wij, leden van de Historische Kring Driemond, melden dat wij voor onze activiteiten een heel mooi onderkomen hebben gevonden!

U ziet het op de foto: Lange Stammerdijk 33. Hier mogen we de benedenverdieping gebruiken van de eigenaar,  Henk Niesing, zelf actief lid van de vereniging. Natuurlijk zijn we heel blij met zijn genereuze aanbod!


Het huis naast de garage

U heeft vast het huis herkend naast de garage. Een korte geschiedenis van huis en bewoners. Op 31 december 1876 werd Adrianus Theodoris Niesing in Soest geboren. Op 20 jarige leeftijd(!)  treffen we hem aan in Weesperkarspel, waar hij op het terrein van de meelfabriek: De Gaasp, van F.Eikelhof een koffiehuis-café annex boerderij laat bouwen en deze uitbaat.

In 1922 koopt hij een stuk grond aan de Lange Stammerdijk en laat daar in 1924 een loods en 1 jaar later een woonhuis op bouwen; toen nog nummer B38 maar nu nummer 33 – onze plek dus. Hij zet een strohandel op en heeft zelfs 2 schepen in de vaart die de stro o.a. helemaal van Texel halen. In 1943 doet hij de handel over aan zijn zoon A. Niesing en verhuist naar Diemen, waar hij in 1960 overlijdt.

Het jonge gezin betrekt de woning waar Henk en zijn broer Adrie worden geboren. In 1973 overlijdt vader Niesing. Moeder blijft in de woning met zoon Adrie. Henk trouwt in 1970 en gaat achter zijn eigen werkplaats wonen. In 1990 komt moeder te overlijden. Adrie blijft tot zijn dood in 2009 in het huis wonen.

 

88 jaar  -  ouder dan ons oudste lid – is het huis dus. Een eerbiedwaardige leeftijd die past bij een Historische Kring. We hebben de beschikking over een mooie kamer en  suite (2 kamers met een schuifdeur ertussen), een zijkamertje, een keuken, toilet en gang en kijken uit op de Gaasp en op de volkstuintjes:  een waar Driemonds uitzicht!

Op dit moment zijn onze leden druk bezig met het opknappen, inrichten en het overbrengen van het archief. Er is ons al een computer beloofd maar als u er een overheeft houden we ons aanbevolen. Veel onderzoek gaat tegenwoordig immers via internet.

In het voorjaar kunt u een uitnodiging verwachten om een keer te komen kijken.

We hebben nu de ruimte om het archief en de voorwerpen die we van  Driemonders gekregen hebben een plaats te geven, en we kunnen hier ook in kleine groepjes werken.

De maandelijkse bijeenkomsten op de eerste donderdag van de maand blijven in de het Dorpshuis/de Matchzo. We gaan met nieuw elan aan de slag!

Tjark Keijzer