Het Bestuur heeft besloten dat de Algemene Leden Vergadering van 1 oktober NIET door gaat, vanwege Corona-perikelen.

UITNODIGING

Leden van de Historische Kring Driemond worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV)

Datum: 1 oktober 2020

Tijd: van 20.00 tot 21.00 uur

Locatie: MatchZo, Lange Stammerlandweg 10, Driemond

In verband met Corona, is de ruimte in MatchZO beperkt (1,5 m) tot maximaal 12 personen en moet U zich van tevoren aanmelden.

In 2013 werd officieel de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag wordt goedgekeurd, het financiële jaaroverzicht en de begroting.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen, nieuws en binnengekomen reacties Leden

3. Verslag ALV 4 april 2019 *

4. Jaarverslag 2019 *

5. Bestuur (benoemd voor 3 jaar, kan 2x verlengd worden met 3 jaar)

Beppie Lucassen penningmeester (2e termijn) tot 4-2022

Tom Witkamp secretaris, treedt af per 1-10-2020 (opvolger gezocht)

Leny Schuitemaker voorzitter (3e termijn) tot 4-2022

 ( Wilt u onze nieuwe secretaris worden? Meldt u alstublieft. Tom loopt een jaar met u mee)

6. Financiën:

a. Financieel jaarverslag 2019 *,

Verslag Kascommissie *: Tjark Keijzer en Aagje Klaassen

Benoeming nieuwe kascommissie (wie wil, graag melden!!)

b. Begroting 2020 *

7. Beleidsplan 2021 -2025 *

8. Rondvraag

9. Sluiting

Leny Schuitemaker, voorzitter

* U kunt deze stukken digitaal bekijken op het "alleen voor leden" gedeelte van onze website: www.historischekringdriemond.nl

Graag bij voorkeur uw digitale reactie insturen uiterlijk 24 september a.s.)

N.B. Leden die niet beschikken over een e-mailadres, krijgen de stukken per post thuis gestuurd. Zij kunnen

reageren bij de secretaris via 0294-411141

Alle reacties worden in de ALV besproken; het verslag krijgt U toegezonden

In verband met het heersende coronavirus gaan alle bijeenkomsten van de Historische Kring Driemond, inclusief de algemene ledenvergadering van 2 april as, niet door.

In 1916 kocht Piet Sluis uit Amsterdam een leegstaande aardappelmeelfabriek in Weesperkarspel en zette daar zijn fabriek van vogelvoeders voort. Op die plek groeide Sluis als ‘Koninklijke P. Sluis, Pluimvee, Vee- en Vogelvoederfabriek’ uit tot een wereldwijde leverancier van diervoeders. Een fabriek waar in de gloriejaren zo’n 300 mensen werkten. Voor de producten werd veel reclame gemaakt. De S-vormige ‘hanekop’ was één van de bekendste beeldmerken van Nederland. In 1970 begon de teloorgang na de verkoop van het familiebedrijf. En in 1980 sloot Sluis de deuren. De heer Cees Pfeiffer zal namens de Historische Kring Driemond een lezing verzorgen over de opkomst en ondergang van Sluis en over de vele reclame-uitingen waarin de trotse Sluishaan de hoofdrol speelde.

Wanneer? Donderdag 12 december 2019, aanvang 20.00 uur

Waar?: MatchZo, Stammerlandweg, zaal open 19.45 uur

Bent u lid van de Historische Kring Driemond dan heeft u recht op gratis toegang voor één persoon. Niet-leden betalen € 5.

 • Prijsverlaging fotoboek
  Het fotoboek is in prijs verlaagd van € 15,- naar € 10,-.
  Leuk als sinterklaascadeautje!

 • Geen open dagen meer
  Wegens gebrek aan belangstelling gaan de maandelijkse open dagen op zaterdag niet meer door.

 • Binnenkort nieuwe uitgave
  Deze gaat over het pompstation Weesperkarspel (waterleiding)

 • Vergadering van 5 december wordt verplaatst naar 12 december
  Uiteraard i.v.m. de Sinterklaasviering. Tevens wordt er die avond een lezing over Sluis verzorgd door Cees Pfeiffer. Voor leden is deze lezing gratis toegankelijk, niet-leden betalen € 5,-.

Interieur pompstation Weesperkarspel in de jaren 50.