15 JAAR HISTORISCHE KRING DRIEMOND

December 2021

“Ze gaan het Muiderslot slopen! Mooi, opgeruimd, die oude troep!” Dit kon je in het begin van de 19e eeuw horen. Met 1 stem meer in het Parlement werd voorkomen dat de Ridderzaal het zelfde lot zou zijn beschoren. Koning Willem I kreeg er lucht van, blokkeerde het besluit en maakte geld vrij om het kasteel te Muiden te restaureren. Het was de tijd dat de steden zich ontdeden van hun stadswallen om uitbreiding mogelijk te maken. Maar tevens werd de roep sterker om het historisch erfgoed te bewaren. Het was de tijd van de Romantiek; men keek terug naar het roemrijk verleden. Met name de Gouden Eeuw met zijn helden en kunstenaars kwam in de belangstelling. Er kwamen historische genootschappen op: burgers die zich in de geschiedenis van hun plaats of streek gingen verdiepen. Pas in de vorige eeuw zie je dergelijke verenigingen in bijna iedere plaats ontstaan.

Driemond was laat aan de beurt. In november 2006 nam de toenmalige voorzitter van de Dorpsraad, Tom Witkamp, het initiatief. In een bericht in de Dorpskrant riep hij mensen die belangstelling hadden voor de geschiedenis van Driemond/Weesperkarspel op, om die geschiedenis te gaan onderzoeken. Een aantal mensen gaf gehoor aan de oproep en kregen van Tom Witkamp te horen dat het de bedoeling was de geschiedenis vast te leggen in foto’s, documenten en voorwerpen en dat te documenteren, maar dat ook het gezellig samenzijn een doel was van wat de Historische Kring Driemond ging heten. Een aantal geboren Geinbruggers maakten deel uit van die eerste groep, waaronder slager Mourits Dalmulder, die jarenlang oude foto’s verzamelde. Maar ook Douwe Cornelisz, die al tijden de geschiedenis van dorp en omgeving bijhield. Maar ook nieuwelingen in het dorp deden mee. Er waren in die eerste bijeenkomst zo’n 15 mensen, waarvan zeker de helft er nu niet meer is.

De eerste groene boekjes uit de reeks “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving” werden voornamelijk door onze (ere-) leden Cor en Alice Draijer samengesteld. De latere deeltjes werden door groepjes in wisselende samenstelling gemaakt. Er kwam een fotoboek, dat een groot succes was, waardoor de groene boekjes mede gefinancierd konden worden. Rond het verschijnen van een boekje kwamen er open dagen, waarop het onderwerp van het boekje middels foto’s en ander beeldmateriaal werd geïllustreerd. We hielden een enkele historische wandeling en ook lezingen. 

In 2013 werd de kring officieel Vereniging Historische Kring Driemond en kreeg een officieel bestuur met Tom Witkamp als secretaris, Leny Schuitemaker als voorzitter en Jan Buurman als penningmeester (na zijn overlijden opgevolgd door Beppie Lucassen). Inmiddels betaalden de ruim honderd leden contributie en werd er een mooie website en een beeldbank opgezet historischekringdriemond.nl. Maandelijks kwam er een historisch stukje in de Dorpskrant en jarenlang stond er een foto in het weekblad de Echo. Ook maakten we een tweede fotoboek. 

Eerst kwamen we samen in het voormalige dorpshuis in de Burg. Bletzstraat, vervolgens verhuisden we naar het ouderlijk huis van de familie Niesing aan de Lange Stammerdijk, toen weer terug naar de Burg. Bletzstraat om tenslotte te eindigen in de Matchzo.

Helaas ziet het er naar uit dat de Kring komend jaar wordt opgeheven. Het bestuur heeft haar termijnen uitgediend en ondanks herhaaldelijk vragen, hebben zich geen nieuwe bestuursleden gemeld.

We kijken terug op vijftien boeiende, leuke en productieve jaren en zijn blij dat “de geschiedenis van Driemond” is vastgelegd.

Namens de Historische Kring Driemond

Tjark Keijzer