Dorpskrant Driemond, januari 2009

Kerstherinnering

Vroeger was het met kerst altijd echt winter, compleet met sneeuw en ijs. Al van voor de oorlog vierden de kinderen van de zondagsschool van de Geinbrug kerst in de Grote Kerk in Weesp.

Ook in de vijftiger jaren werd deze traditie voortgezet. Op 2e kerstdag om een uur of vier vertrokken alle kinderen in een lange rij, vaak vergezeld door hun ouders. Meester Roest en juffrouw van der Linde begeleidden de tocht. Iedereen had zijn mooiste kleren aan en sommige van de meisjes hadden zelfs een lekker warm handmofje.

Het was een hele tocht: via de trap en de brug over het Merwedekanaal en het voetpad naar de kerk in Weesp. Alle kinderen waren opgewonden; hoe zou de kerk eruit zien? Hoe zou de boom zijn en de versiering en zou er brand komen? Sommige kinderen die niet op de zondagsschool zaten, gingen op de fiets voor de stoet uit zodat ze een mooie plek in de kerk hadden.

In de kerk stond een reusachtige boom, tot aan het plafond. De boom was versierd en er brandden echte kaarsen in. De leiding van de zondagsschool en de koster liepen onrustig om de boom met een stok met een spons eraan die ze in een emmer water doopten, om het vuur te doven als er een kaars omviel. Er is nooit iets echt misgegaan, hoewel sommige jongetjes toch elk jaar hoopten dat er brand zou komen.

De kerk zal altijd stampvol en in het middenschip zaten alle zondagsschoolkinderen van Weesp en de Geinbrug bij elkaar. Dan werd er gezongen onder leiding van meneer Chris Huisman, die ook een kerstverhaal voorlas vanaf de kansel. Allerlei bekende kerstliederen passeerden de revue en de kinderen zongen zo mooi mogelijk maar het eindigde altijd met Ere zij God…

Na dit lied werden de traktaties uitgedeeld: Alle zondagsschoolkinderen kregen een zakje met een sinaasappel, een kerstkrans en een boekje. Het lekkers aten ze niet meteen op maar namen het braaf mee naar huis. De kinderen die niet op de zondagsschool zaten kregen alleen een koekje, want verschil moest er zijn.

De kinderen van de Geinbrug moesten via de zijdeur, uitgang kerkstraat, naar buiten, terwijl de Weesper kinderen door de hoofdingang gingen waar de ouders hun kinderen op konden halen. Inmiddels was het natuurlijk donker geworden buiten. Nog onder de indruk van het kerstgebeuren en napratend door de sneeuw ging het weer huiswaarts.

Leny Schuitemaker, naar een gesprek met Berthy Ram en Alice Draijer