Vragen en antwoorden Historische Quiz

De juiste antwoorden zijn onderstreept

Hoe heet het succesvolle fotoboek door de Historische Kring Driemond gemaakt?

 • Historisch fotoboek Weesperkarspel en Driemond
 • Historisch fotoboek Driemond en Weesperkarspel
 • Historisch fotoboek Driemond (voorheen Geinbrug/Weesperkarspel)
 • Historisch fotoboek Geinbrug/Weesperkarspel

In welk jaar werd de Historische Kring Driemond opgericht?

 • 2002
 • 2013
 • 2004
 • 2006

Driemond dankt zijn naam de drie rivieren, welke waren dat?

 • De Gaasp, het Gein en Smal Weesp
 • Het Gein, de Gaasp en De Diem
 • De Rijn, het Gein en de Merwede
 • De Gaasp, het Gein en de Vecht

Wie was de laatste burgemeester van Weesperkarspel?

 • W.J.A.C. Bins
 • D.D.W.J. Kastelein
 • A.W. Mul
 • J.F. Bletz

Uit hoeveel polders bestond Weesperkarspel?

 • 15 polders
 • 12 polders
 • 23 polders
 • 20 polders  (feitelijk 18 polders en een paar gehuchten, dus 20 is dichtstbij!

Hoeveel inwoners had Weesperkarspel in 1869?

 • 1500 inwoners
 • 1400 inwoners
 • 1300 inwoners
 • 1900 inwoners

Hoeveel inwoners had Driemond in 2012?

 • 1400 inwoners
 • 1300 inwoners
 • 1600 inwoners
 • 1500 inwoners (evenveel als vroeger in heel Weesperkarspel!)

Hoeveel reigers en bloedzuigers staan op het oude wapen van Weesperkarspel?

 • twee reigers en twee bloedzuigers
 • twee reigers en vier bloedzuigers,.
  eigenlijk is 2 reigers en 6 bloedzuigers goed! (=1/2 punt extra)
 • twee reigers en drie bloedzuigers
 • drie reigers en vier bloedzuigers

Hoe heette het Amsterdam-Rijnkanaal vroeger?

 • Keulse vaart
 • Rijnkanaal
 • Merwedekanaal
 • Amsterdams kanaal

In welk jaar kwam Driemond bij Amsterdam?

 • 1962
 • 1966
 • 1964
 • 1968

Welk café/uitspanning van vroeger lag niet aan het Gein?

 • Geinzicht
 • De Vink
 • Kraantje Lek   (lag aan de Gaasp!)
 • Het schone Gein

Hoeveel jaar bestaat Fa. De Groot aan het Zandpad?

 • 101 jaar          vóór 8 mei 2013 (beide antwoorden goed gerekend)
 • 103 jaar
 • 104 jaar
 • 102 jaar          ná 8 mei 2013

Hoe heette de melkhandel aan het Zandpad 44?

 • Smit
 • Hofman
 • Hogenberg
 • Zwart

Hoe heette het taxibedrijf in de Bletzstraat?

 • fa. Van Schaik
 • fa. Mooiweer
 • fa. Van der Heijden
 • fa. Knevel

Welke straat in Driemond heette rond 1960 de Rijnstraat?

 • de Lentestraat
 • de Herfststraat
 • de Winterstraat
 • de Jaargetijden