1 mei 2014

O.N.I.

"Een wagen getrokken door de ouden van dagen, beladen met suikerbieten, koolrapen - brandnetels en boerenkool, noodkacheltje enz."
Wat doet men deze bejaarden aan? Geen probleem; het was hun eigen keus: Ik las dit in de notulen van de ledenvergadering op 6 april 1955 van de ouden van dagenvereniging O.N.I. (Ontspanning Na Inspanning) te Weesperkarspel.  Precies een jaar eerder was deze opgericht en viert dit jaar dus haar 60-jarig jubileum.

Het was een spoedvergadering, want een maand later op 5 mei, zouden er vanwege de herdenking van 10 jaar bevrijding allerlei feestelijkheden zijn waar ook de leden graag aan mee wilden doen. Die wagen, de hongerwinter uitbeeldend, was een van de plannen. Ook wilde men een boot maken, ".. Met eenige slachtoffers van Duitse willekeur, op weg naar nazi-Duitsland (zooals we ze hier hebben zien voorbijtrekken in het kanaal)".


Ook werd gedacht aan een praalwagen waarop de bevrijding zou worden uitgebeeld middels spandoeken en al de goede gaven die de bommenwerpers afwierpen, zoals pork, worstjes, chocola, biscuit en materiaal om de Zweedse wittebroden te bakken. Wie slecht ter been was, kon meerijden op de wagens. Misschien zijn er ergens in het dorp nog foto's van deze prachtige optocht. De Historische Kring houdt zich aanbevolen!

In latere notulen las ik dat men het zeer geslaagd had gevonden. ".hoewel het niet zoo zeer tot uitdrukking kwam in de prijs!!?..." Blijkbaar hadden andere verenigingen (?) de prijzen voor mooiste praalwagen in de wacht gesleept. Dit uitbeelden van belangrijke gebeurtenissen en dergelijke met praalwagens zie je, behalve bij het carnaval, helaas heel zelden nog.   
Er bestaat nog steeds een bloeiende bejaardensoos en hopelijk blijft dat zo. Hier enkele wetenswaardigheden uit de geschiedenis:

In 1993, bij het 25-jarig jubileum van de Soos, vertelt de voorzitter in de krant dat er al van af het jaar 1900 een groep ouderen op onregelmatige tijden bijeen kwam voor spel en gezelligheid. U bent vast een goed rekenaar  en ziet dat de Soos dus in 1968 moet zijn opgericht. en O.N.I dan? Dat was toch in 1954? Hoe het precies zit heb ik nog niet kunnen achterhalen. Wel las ik dat de voormalige wijkzuster Luursema de aanzet gaf tot de oprichting ervan. De Dorpskrant van februari 1969 schrijft dat men de naam van de bejaardenvereniging O.N.I. verandert in reisvereniging O.N.I. Dit omdat men van de "nieuwe" gemeente Amsterdam geen subsidie krijgt, waar Weesperkarspel in het verleden wel gul was. Men had geen geld meer voor alle activiteiten en ging zich beperken tot het organiseren van het jaarlijkse uitstapje.  

Geld verkreeg men ook door allerlei donaties zoals die van de Klaverjasclub Kraantje Lek die tot grote vreugde van de vereniging op 3 maart 1955 maar liefst f221,- schonk en van de dames van de breiclub ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan in 1964 ten bedrage van f55,-.
En wat kreeg men bij de thee tijdens het dagje uit in 1963? De dames een reep en voor de heren een sigaar! Er verandert toch nog wel eens wat!

Tjark Keijzer