1 februari 2015

Vlaggen, vaandels, banieren Wapenschilden, logo's en zo meer

U kent het. Het zijn symbolen van volken, landen, groepen mensen en bedrijven. In een oogopslag zie je waarover het gaat. Sommige zijn al eeuwenoud, zoals familiewapens. Andere zijn kortgeleden ontstaan, zoals het logo van stadsdeel Zuidoost met naast de 3 Andreaskruizen van het wapen van Amsterdam, het Tai-ati teken. Dit staat voor vebrondenheid, kracht en emeenschappelijkheid
en verbeeldt 2 harten ineen. -

Tom Witkamp kreeg dit nog als hoogste onderscheiding opgespeld bij zijn afscheid als voorzitter van de Dorpsraad. De stadsdelen zijn officieel opgeheven, ook stadsdeel Zuidoost en daarmee verdwijnt het logo dan ook weer.

Maar er komen steeds weer nieuwe! Laatst werd op de nieuwjaarsborrel in de Matchzo trots onze dorpsvlag gepresenteerd. Als hij straks ergens wappert of als logo verschijnt weten we:
Dat is ons dorp Driemond! De vlag laat het groene karakter van Driemond en het blauw van het water zien.

"Gevierendeeld: l en lV in azuur een paal van zilver, ll en lll in zilver een omgewende reiger, staande op een bloedzuiger en ter weerszijden vergezeld van nog 2 afgewende bloedzuigers, alles van sabel (soort zwart - TK). Het schild gedekt met een gouden kroon van 3 bladeren en 2 paarlen."
Dit is een beschrijving van het wapen van Weesperkarspel en sinds 1817 het symbool van deze verdwenen gemeente. Daarvoor had men bijna hetzelfde wapen als Weesp (een zwarte in plaats van een witte baan in het midden).

In het wapen van 1817 zie je twee maal het wapen van Weesp terug en twee maal de reiger met bloedzuigers. Waar komt die nu vandaan?
In het begin van de 17e eeuw had de toen nog zelfstandige gemeente Bijlmermeer al een eigen wapen. En daar is de reiger met de bloedzuigers! Deze komt waarschijnlijk van het kasteel Reigersbosch dat al in 1450 is verdwenen. De Bijlmermeer is later gevoegd bij Weesperkarspel. Opmerkelijk is dat hier een wild varken het schild vasthoudt.

Dit wapen zie je ook op de voorkant van het boek "Ridders in de Bijlmer, een wandeling door de geschiedenis van Zuidoost "- door Evert van Voskuilen. Een heel interessant boek dat u ook kunt inzien in Huize Historica dat elke tweede zaterdag van de maand van 2 tot 5 geopend is. Wij, mensen, zullen altijd symbolen gebruiken om te laten zien dat we bij elkaar horen. Hopelijk gebruiken we ze niet om ons af te zonderen en anderen buiten te sluiten, maar om hen uit te nodigen zich bij ons te voegen!
Het wapen van Weesperkarspel is nog niet helemaal verdwenen uit ons dorp. Kijkt u maar eens op de muur van Zandpad 30!

Tjark Keijzer, www.historischekringdriemond.nl