16 mei 2015

WEGENS LASTER

"500 gulden beloning aan dengene, die bewijzen kan, dat ik gedurende den tijd, dat mijne maalderij bestaat, beschadigde Mais of gemengde Mais voor goede kwaliteit gekocht of ontvangen heb. De prijs is voor eerste kwaliteit Maismeel F3,30 per 75 kilo bruto. Van de kwaliteiten kan een ieder zich in de maalderij overtuigen. Van andere Voerartikelen vrage men prijsopgaaf.
F. Eikelhof
Weespercarspel, 13 maart 1897"

Frederik Eikelhof was de oprichter van de voormalige meelfabriek (maalderij) en later ook olieslagerij De Gaasp, gelegen op de plek waar nu het Tulip Inn hotel ligt. Hij kiest in dit krantenberichtje de aanval op lasterlijke beschuldigingen dat hij gerommeld zou hebben met zijn meel.
Knoeien  met voedsel en bijbehorende producten is van alle tijden. Denk aan het stiekem vermengen van paardenvlees met rundvlees, waarvoor onlangs nog iemand is veroordeeld. In de tijd waarin het stukje over het maismeel speelt, had je nog geen Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit en al die keurende instanties van tegenwoordig. Wel waren er al gemeentelijke keurmeesters, die ook  fraude ontdekten. Zo kreeg een bakker in Middelburg in 1858 2 jaar gevangenisstraf en F200,- boete omdat hij een oplossing van zwavelzuur en koper in zijn brood had gestopt. (Dat was vast iemand die een hekel aan zijn klanten had).  En troffen Amsterdamse keurders in de 19e eeuw rode menie in vrolijk gekleurde snoepjes aan.
Melk bedierf snel. Om verse melk, ongekoeld, snel de stad in te krijgen, was een dure zaak. Dus werd die melk op grote schaal aangelengd getuige een verslag uit een keurdersrapport:
"Bij voorkeur gebruikten de vervalschers van melk daarvoor putwater met eene door roet en andere organische bijmengsels veroorzaakte gele kleur om de vervalsching voor het oog van den min deskundige te bedekken".
Eikelhof was wellicht een goudeerlijke man en bestreed zo oprecht de laster. Maar wij en de overheid moeten alert blijven op gesjoemel met ons eten en drinken. Gerommel is van alle tijden, laster ook.
Tjark Keijzer