Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 april jl. is Beppie Lucassen benoemd tot penningmeester.

Beppie volgt Jan Buurman op die tot ons verdriet op 29 maart jl. is overleden.

Hieronder een paar foto's van deze bijeenkomst.