Op donderdagavond 2 juni waren 22 HKD-leden en twee zonen en kleinzonen van Jaap de Wildt in de MatchZO aanwezig bij een presentatie door Dick van Gaalen over de omvorming van de dia-collectie van Jaap de Wildt naar een via het internet te benaderen digitale beeldbank. Na een woord van welkom richtte Tom Witkamp zich tot Fred en Jaap de Wildt om hen bijzonder te bedanken voor het schenken van de dia-collectie van hun vader. De Historische Kring had eerder de familie beloofd om in ruil voor de schenking de collectie te digitaliseren. Tom overhandigde 50 visitekaartjes met een verwijzing naar het digitale adres van de Collectie Jaap de Wildt: www.historischekringdriemond.nl/beeldbank. Tevens gaf Tom het boek "Ridders van de Bijlmer", omdat de inhoud van dit boek zo mooi laat zien wat er in de plaats gekomen is van hetgeen door Jaap de Wildt indertijd werd vastgelegd.

Fred de Wildt vertelde hoe zijn vader met passie aan de keukentafel thuis bezig was de vaak slechte foto's om te zetten in dia's. Met precisie werden de dia's gerangschikt en in een grote map zaten, genummerd, de teksten bij de dia's. Bij elke lezing zocht Jaap zorgvuldig een vertelroute uit door de dia's uit de bakken te selecteren. Hierna gaf Dick een boeiende presentatie over het proces van digitaliseren van dia's tot beeldbank. Hij benadrukte het belang van digitalisering, tegenwoordig het vertrekpunt bij elke zoektocht naar materiaal over het verleden. Vervolgens toonde Dick het gemak van dit zoeken aan door op eerder gestelde vragen een digitaal antwoord te laten zien. Verder had hij vier beeldbank beelden geselecteerd en vertelde het bijzondere verhaal dat er aan vast zat. Tenslotte toonde Dick - op verzoek - beelden uit de beeldbank over de Zwetskade, die veel herkenning opriep bij de aanwezige HKD-leden.

Kortom een uitermate geslaagde avond van de Historische Kring Driemond.

Tom Witkamp.