Cor Draijer heeft aangekondigd te stoppen met zijn actieve deelname aan de Historische Kring Driemond. Dit omdat hij, op zeer gevorderde leeftijd, tijd wil hebben om andere zaken af te handelen. 

Wij zijn Cor en ook zijn vrouw Alice veel dank verschuldigd voor al het werk dat zij voor onze kring hebben gedaan. Niet alleen hebben zij samen deel 1 en 2 van onze reeks groene boekjes Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving geschreven, maar ook meegewerkt aan deel 4 en 5, fotopresentaties gehouden, veel voorwerpen e.d. ingebracht voor onze inloopdagen en materiaal geleverd voor ons archief, historische wandelingen georganiseerd enzovoorts.

Cor hield ons bij de les over wat een historische vereniging zoal moet doen, daarbij puttend uit zijn rijke ervaring o.a. in Weesp. Hij stimuleerde en inspireerde ons. Natuurlijk blijft het echtpaar nog lid, en beschikbaar voor vragen. Zo zijn de Draijers nog betrokken bij de samenstelling van het nieuwe fotoboek over Driemond/Weesperkarspel. We zullen Cor en Alice missen en wensen hen nog mooie, actieve “historische” jaren toe.

Wij willen hen graag tot erelid benoemen op de komende Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2017.

Namens de Historische Kring Driemond,

Leny Schuitemaker, voorzitter