Als de schatbewaarder van het collectieve geheugen van Driemond ontkomt ook de Historische Kring Driemond er niet aan om zich bezig te houden met het fenomeen digitale duurzaamheid. Binnen dit thema zal onze website een steeds prominentere rol gaan innemen. Vandaar dat recent het besluit genomen is de bestaande website te vervangen door een professioneel content management systeem. Deze opzet - op basis van een van de meest gebruikte content management systemen ter wereld - biedt ons de volgende grote voordelen:  

  • Door gebruik te maken van een wereldwijde standaard is continuïteit in het beheer eenvoudiger te realiseren.
  • In een content management systeem wordt de achterliggende techniek verborgen voor de redacteuren van de artikelen. Hierdoor is het nu mogelijk de inhoud van de website te laten onderhouden door een ieder die gewend is op een PC te werken met digitale documenten.  
  • In een content management systeem is de gestructureerde content  (onze artikelen en publicaties) losgekoppeld van de presentatie op de website. Hierdoor kan dit systeem tevens als ons archief gebruikt gaan worden.
  • Door de hiervoor genoemde loskoppeling van content en presentatie is de website in staat de presentatie automatisch aan te passen aan het gebruik van mobiele apparaten zoals tablet en smartphone.  
  • Het content management systeem bevat een toegangscontrole mechanisme waardoor het mogelijk wordt ook niet-publieke informatie te beheren.

Naast de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van een content management systeem is er ook een belangrijke nieuwe rubriek: Registers, archieven en beeldbanken. Binnen deze rubriek kan op een gestructureerde manier worden gezocht in alle archieven en beeldbanken waarvan ons bekend is dat zij informatie over Driemond en/of Weesperkarspel bevatten. Leuk om 's avonds met je tablet of laptop op schoot eens doorheen te bladeren.