In onze serie Historische Schetsen is een nieuwe uitgave beschikbaar gekomen: Deel 7; Verenigingen in Driemond, vroeger en nu.

Driemond heeft als dorp altijd een rijk verenigingsleven gekend, vandaar dat we er in deze uitgave speciale aandacht aan besteden.

Het boekje is te koop bij de enige winkel in Driemond: de firma Bleijenberg aan het Zandpad, of op de tweede zaterdag van de maand, ’s middags in Huize Historica, Lange Stammerdijk 33, en kost € 4,00. 

U kunt het boekje ook bestellen door € 6,50- over te maken op rekening  NL25RABO0126624666 t.n.v. Historische Kring Driemond onder vermelding van de titel van het boekje: ”Verenigingen” en uw adres.