Einde Historische Kring Driemond

Na 15 jaar komt er een eind aan de Historische Kring Driemond. Op 7 april 2022 is in de Algemene Ledenvergadering het besluit gevallen de Historische Kring op te heffen wegens het ontbreken van nieuwe bestuursleden.

De termijn van penningmeester Beppie Lucassen is nog wel verlengd zodat zij tot het eind van het jaar als bestuurslid deze opheffing goed kan regelen.

Onze leden is gevraagd om over te stappen naar de Historische Kring Weesp (HKW) en Beppie Lucassen zal zitting nemen in het bestuur van HKW zodat de aandacht voor de geschiedenis van Driemond/Weesperkarspel geborgd is.

De website met de beeldbank blijft bestaan: www.historischekringdriemond.nl en ook blijft Tjark Keijzer voorlopig zijn historische stukjes in de dorpskrant schrijven. De historische bibliotheek in de MatchZo blijft ook (deze boeken mag u niet meenemen).

Als cadeau voor Driemond wordt er op dit moment een “Vroeger en Nu-wandeling” opgezet in het dorp met verwijzingen naar de website. Op monumentendag (10 september) zal deze wandeling geopend worden, een uitnodiging volgt. Eind van het jaar stopt de HKD dan definitief.

Kijk voor de website van HKW: https://hkweesp.nl

Dank voor iedereen die ons de afgelopen 15 jaar heeft voorzien van verhalen, foto’s, spullen etc.

Leny Schuitemaker