oktober 2016

DE SLOOP DIE NIET DOORGING

"Na de sloop ligt het in de bedoeling, dat de middenstand naar de overkant van het water gaat verhuizen en een plaats vindt in een nieuw winkelcentrum." (Het Parool 7-8-1969) Wat voor sloop en welk water? Wel, We zijn nog niet zo lang Amsterdammers of die stad heeft al wilde plannen met Driemond: een structuurwijzigingsplan. Zo werd het door het hoofd van de afdeling stadsontwikkeling op een vergadering van de Dorpsraad uiteengezet. Leest u maar mee wat dat o.a. inhoudt: (Gooi en Eemlander 98ste jrg no. 18175) :

"..b. De verbreding van het Amsterdamrijnkanaal met 50 meter tot 130 meter;

c. de hierdoor noodzakelijk geachte afbraak van enkele woningblokken aan de kanaalzijde van Driemond en alle thans bestaande scholen; De sloop die niet doorging

d. het creeren van een nieuw scholencomplex op de plaats van de speeltuin .

e. het opschuiven van de speeltuin in noordelijke richting;

f. het maken van een nieuwe ijsbaan tussen het voetbalveld van Geinburgia en het kanaal ter vervanging van de huidige in verband met de aanleg van een groot recreatie-oord aldaar ..;

g. het afbreken van de woningen aan de Lange Stammerdijk in verband met genoemd recreatieplan;

h. het maken van een brug over de Gaasp ter hoogte van het pompstation voor het snelverkeer en een extra over het Smalweesp ter hoogte van cafe Kraantje Lek voor het langzaam verkeer.;

i. de opruiming van alle bebouwing van het oude Geinbrug, zodat Driemond aan een zijde van het water Smalweesp zal liggen."( Al deze plannen omdat er een soort groenzone tussen Amsterdam en Weesp moest komen.)

Dat ging van dik hout..!! Er werd toen wel erg veel vooruit gekeken zonder oog voor wat historisch gegroeid was. Ik heb al eens gewezen op het zomaar slopen van mooie boerderijen langs de Provinciale Weg. Niet zo heel lang voor dat belachelijke sloopplan, had men al bedacht dat de Amsterdamse grachten best gedempt konden worden t.b.v. het verkeer.  En bij de Nieuwmarktrellen in 1975 hebben de actievoerders nog maar net kunnen voorkomen dat er een vierbaanssnelweg dwars door de oude stad richting CS zou komen.

Gelukkig is het structuurplan voor Driemond een stille dood gestorven. Je moet er niet aan denken wat er verloren was gegaan: nagenoeg alle woningen van voor 1960 gesloopt en een behoorlijk ontwrichte samenleving!

Tjark Keijzer