januari 2017

"Hoogedel Zeer Verschrikkelijke Heren"

...Het machtige Amsterdam richtte haar blik op de bedreigde gemeente Weesperkarspel en wilde het Amsterdam-Rijnkanaal als grens. De raadsleden J. Roest en J. Kruiswijk van Weesperkarspel mochten in het provinciehuis de zelfstandigheid van Driemond als dorp komen bepleiten. Ze wezen erop hoe slecht het gegaan was met de dorpen van landelijk Noord, zoals Ransdorp, die in 1921 al door Amsterdam geannexeerd waren. "Middeleeuwse toestanden, zeer slechte wegen, kortom verwaarlozing door de grote stad." Dat lot moet Driemond niet ondergaan. "Ze zien ons alleen maar als een paar boeren die achter een paar koeien aanlopen,"merkt Kruiswijk nog op. Het mocht niet baten; 1 augustus 1966 kwam Driemond bij Amsterdam.

De Driemondse kruidenier Jan Millenaar werpt zich op als woordvoerder van de ontevreden dorpelingen en doet dat fel en met humor. Hij gebruikt zijn eigen advertentieblad waarin hij kritiek spuit en zelfs een open brief aan B&W van Amsterdam stuurt die begint met: "Hoogedel Zeer Verschrikkelijke Heren".

Dat ging wethouder de Wit van Amsterdam te ver en hij verzocht Millenaar op te houden met die opruiende taal. Ook verkocht de vindingrijke middenstander wijnflessen waarop een gedicht van eigen hand met kritiek op Amsterdam. Op een avond stonden er borden langs de Provincialeweg bij de bushalte, gericht tegen de grote stad. Of Millenaar daar ook de hand in had wist niemand. De volgende dag waren de borden al verwijderd.

In onze tijd zijn de verhoudingen met Amsterdam verbeterd. Dat het niet vanzelf is gegaan blijkt wel. Goed dat er zulke strijdbare mensen waren, en zijn, die het eigene van dorpen en het kleinschalige willen beschermen...

Tjark Keijzer, Historische Kring Driemond.