februari 2017

De Provinciale weg als fietspad!

Wat een rust zou dat geven! Alle problemen opgelost. Weg het gevaar en de angst voor slachtoffers. Wat is dat voor dwaze luchtfietserij, zult u zeggen. Maar toch is daar in 1980 serieus over nagedacht. Ik citeer uit het verslag van de Dorpsraad van 9-10-1980: 
"In het begin van het jaar heeft een bespreking plaatsgevonden van Prov. Waterstaat, Gemeente Amsterdam en de Dorpsraad over verbetering van het kruispunt Prov. Weg-Gein-Zandpad. Er zijn toen plannen en tekeningen gemaakt, waar iedereen mee akkoord kon gaan. Nu blijkt deze verbetering in strijd met het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan wil de gemeente de Gooiseweg doortrekken en van de Prov. Weg een fietspad maken. De Provincie is het hiermee niet eens, waarop de gemeente in beroep is gegaan bij de Kroon."HKD

Iemand van de gemeente is op deze Dorpsraadvergadering aanwezig en zegt dat de gemeente wel stoplichten wil plaatsen omdat de huidige situatie onhoudbaar is. Vanuit de raad wordt aangedrongen op acties want men stelt dat er blijkbaar alleen met agressie iets te bereiken valt in Amsterdam. In de Dorpsraadvergadering van november 1980, de heer Kruiswijk was de voorzitter, wordt geconstateerd dat er nog niets gebeurd is en dat de gedane toezegging van de gemeente m.b.t. de stoplichten is ingetrokken. 

Men besluit actieplannen als agendapunt op de vergadering van december te zetten. Zo gezegd, zo gedaan. In de vergadering van 11 december wordt tot actie besloten. Ik heb niet kunnen achterhalen wanneer de acties precies plaatsvonden, maar dat was al snel, en ze waren succesvol want op 12 januari 1981 komen ambtenaren van de gemeente en de provincie naar Het Middelpunt in Driemond om een nieuw plan voor te leggen, met afslagstroken en stoplichten. Ook de afbraak van huize Patmos is van de baan (iets uit een eerder plan). Men spreekt waardering uit voor de acties als goed georganiseerd en zorgvuldig. In de loop van 1982 moet het allemaal klaar zijn.

De foto's laten duidelijk zien wat de acties inhielden. Het gaf natuurlijk veel chagrijn bij de automobilisten. Een, op weg naar zijn rij-examen, scheurde zelfs langs de blokkade.  

En nu moeten die fel bevochten stoplichten weer weg door de plannen van techneuten die terechte emoties als flauwekul af doen. Je zou denken dat men in deze tijd toch wel beter weet!

Tjark Keijzer