“Van Weesp nog nooit veel goeds gezien”

November 2017

Deze harde uitspraak deed raadslid Kuil (KVP) 60 jaar geleden in de gemeenteraad van Weesperkarspel. De aanleiding was het plan van de provincie om de gemeente op te heffen en met name Weesp loerde op grote stukken grond. De Weesper raad was al akkoord gegaan, maar die van Weesperkarspel was unaniem tegen. Tien jaar later zou Weesperkarspel alsnog opgeheven worden, toen Amsterdam de Bijlmermeer wilde om meer woningen te kunnen bouwen.

De verhouding Weesp – Weesperkarspel is door de eeuwen heen wat eigenaardig geweest. Het uitgestrekte gebied van de plattelandsgemeente lag als een halve cirkel om de kleine stad Weesp. Zo dicht erbij dat bijvoorbeeld de molens aan de Utrechtseweg en de van Houtenfabriek op het grondgebied van Weesperkarspel lagen.

Uitbreidingsplannen van de stad stuitten al snel op de gemeentegrens. Daartegenover was het raadhuis van Weesperkarspel altijd gevestigd in Weesp; van een ruimte in het stadhuis via diverse panden tot uiteindelijk het huis aan de Hoogstraat waar nu Midas Dekkers woont. Diverse burgemeesters, met name H.W.C. Ritterhausen, hebben geijverd voor een eigen raadhuis binnen de gemeente, maar het is er nooit van gekomen. Voor veel zaken moesten de “buitenlui” naar de stad: Kerkgang, scholen, de weekmarkt, verenigingen en nog veel meer. Ook nu nog gaan wij Driemonders regelmatig de Hoge brug over.

Sinds kort is er een nieuwe fase ingetreden in de relatie. Wat Weesperkarspel ruim 50 jaar geleden overkwam, staat nu Weesp te wachten: opgaan in een grotere gemeente. Al jaren vindt de provincie dat Weesp te klein is en wil dat zij zich aansluit bij andere gemeenten.

Eerst was het Gooi in beeld, later de plassenstreek en sinds kort heeft Amsterdam de Weespers uitgenodigd zich bij haar aan te sluiten.

Het raadsbesluit in Weesp is duidelijk, een forse meerderheid heeft voor de grote stad gekozen. Nu dat gebeurt is, zullen het oude Weesperkarspel en Weesp uiteindelijk verenigd zijn.

Tjark Keijzer