De weg: 2017 was het jaar van de weg

December 2017

“Gevangen in het dorp” Zo voelden Driemonders zich toen Diemen dit jaar besloot de Lange Stammerdijk af te sluiten in de tijd dat ook de Geinbrug (deels) afgesloten was. Afgezien van de overlast, was vooral de veiligheid in het geding. In de nabijheid van ons dorp werden en worden grote wegenprojecten uitgevoerd zoals de verbreding van de A1, met ook een heus aquaduct, de nieuwe toegang vanaf de A9 en de ondertunneling van een gedeelte ervan. En natuurlijk al het werk aan de Provinciale weg met als klapstuk het verkeersplein Geinbrug. Het is raar dat een weg, die je als vanzelfsprekend ervaart, er plotseling niet meer is of opeens een andere route volgt. Wij zijn verwend met onze wegen.

Van een oud zandpad is alleen de naam nog over. Op de Stammerdijk reed je vroeger door knarsend grind. Als vroeger de nacht viel, kwam ook het duister over wegen en paden. Men waagde zich nauwelijks buiten, want verlichting was er niet en er wachtte je niets dan onheil; je kon zomaar te water raken of overvallen worden. Maar met Kerst was het anders: met brandende fakkels trok men ter kerke en overal brandden kaarsen voor de ramen. Dan straalde alom warm licht. Nu is er ’s nachts vaak teveel licht en dendert de 24-uurs economie om ons heen. Maar gelukkig zijn er rond het dorp nog wel donkere plekken zoals het Diemerbos en de weiden er omheen. De rij lichtjes van een passerende trein benadrukt daar nog het donker.

Door die duisternis gaan we …. onze jaarlijkse kerstwandeling houden en verlichten als vroeger de paden met onze lampjes met aan de horizon de feestelijk verlichte molen. Al die vrolijke verlichting, ook in het dorp, maakt deze donkere dagen lichter. Omdat vroeger wegen en paden vaak onbegaanbaar waren, koos men voor het schip. Waterwegen zijn er al lang. Vanaf de 17e eeuw voer de trekschuit van Amsterdam naar Weesp vv en passeerde zo het buurtschap Geinbrug. Ook maakte Gaasp en Smalweesp deel uit van de lange vaarweg naar Keulen: de zogenaamde Keulse Vaart.

Sinds de 20e eeuw zijn er zelfs luchtwegen. Deze lopen gelukkig (nog) niet over ons dorp, maar, ja, met Lelystad Airport zou dat wel eens kunnen veranderen! De Weg heeft ook zijn weg in onze taal gevonden; zo’n belangrijk begrip is het, dat we het in veel uitdrukkingen en zegswijzen tegenkomen: We zoeken een uitweg of slaan nieuwe wegen in. Luidruchtig timmeren we aan de weg en om ons doel te bereiken, blijken er vele wegen naar Rome te leiden. Ga je toch nog verkeerd, dan zit je soms op een doodlopende weg. Begrijp je niet waarom je leven loopt zoals het loopt, mompel je: De wegen des Heren zijn ondoorgrondelijk. Toch is er vaak wel iemand die je wegwijs kan maken en je een uitweg biedt.

De weg staat allereerst voor verbinding; plaatsen en mensen worden verbonden door wegen, maar het is ook een manier om iets te bereiken; de juiste weg om een probleem op te lossen. Waar wegen kruisen vindt een ontmoeting plaats, hopelijk niet in de vorm van een botsing.

De Historische Kring Driemond probeert voor veel Driemonders de weg open te houden naar het dorp van hun jeugd door herinneringen in woord en beeld en hoopt dat in het nieuwe jaar te blijven doen.

Wij wensen u gezellige feestdagen en een goed 2018 toe en hopen dat u vrij en onbelemmerd in en buiten ons dorp kunt reizen, wellicht met de nieuwe bus.

Namens de Historische Kring Driemond

Tjark Keijzer