In negentien vier negen toen kon je wat beleven

Toen was er de Bazar van ’t Witte Kruis.

De kas vroeg om versterking. Er was veel medewerking

Een ieder wou graag geven voor dit doel.

Er werd geknipt, genaaid, geplakt, gehaakt, gebreid, gelakt.

Het resultaat viel ieder mee, tot vreugd van ’t Commitee.

Dit is een couplet uit een langer gedicht dat een oud-wijkverpleegster van het Witte Kruis te Weesperkarspel maakte naar aanleiding van een bazar om geld op te  halen voor het werk van de kruisvereniging. Velen zetten er zich voor in. Ook de opvolger: het Groene Kruis, had moeite om aan geld te komen, wat het toenmalige bestuurslid J. Stam er toe bracht om in 1977 met de Geinloop te starten om zo geld voor het kruiswerk bijeen te krijgen.

Jarenlang stond het gebouw van het Groene Kruis op het plein aan de Burg. Kasteleinstraat en woonden de zusters Boonstra en Riepma in het huis ernaast. In het gebouw kon je terecht voor allerlei medische zaken als zuigelingenzorg en inentingen. Maar er werden ook cursussen als bloemschikken, huishoudelijke- en gezinsvoorlichting en buitenlandse keuken gegeven. Het Groene Kruis verdween en Paul Kamsma verbouwde en betrok het gebouw met zijn bouwadvies en architecten bureau. Ook fysiotherapie Gooioord kreeg er een ruimte. Het plein kende nog een ander markant gebouw: het Kerkwijkgebouw. Hier kerkte op zondagmorgen de Hervormde kerk en werd er daarna zondagsschool gehouden. Op zaterdagavond was er de Rooms katholieke avondwijding. De toneelvereniging voerde er haar vaak kluchtige stukken op met b.v. mevr. Boshuizen als juffrouw Haaibaai en mevr. Samplonius als mevr. Recht-Averecht, een breilustig type. Jac. Roest verzorgde boeiende historische lezingen en de Culturele Werkgroep hield er exposities o.a. met foto’s van oud- en nieuw Driemond. De intocht van de Sint eindigde er en allerlei organisaties zoals de Plattelandsvrouwen en de personeelsvereniging van politiebeambten vierden er hun Kerstfeest en nog veel meer vond er plaats. Nu zit de kinderopvang, de Hobbithoeve in het gebouw.

Waar nu het appartementencomplex de Kern staat, stond vroeger de gymzaal. Hier gymde natuurlijk de schooljeugd, maar ook Turnlust maakte er gebruik van en later Driemond Fit. Het plein zelf bruiste soms ook van de activiteiten. De Oranjefeesten, de start en finish van de Geinloop en vroeger de zomerspelen vulden het plein. De Bibliobus had er zijn standplaats en ook de Mobiele Barber-shop “Roland”. De volgende advertentie vond ik op een inlegvel in de Dorpskrant van augustus 1973:

Standplaats voor het Groene-Kruis Gebouw
De barbershop “Roland”te Driemond is voortaan Dinsdag en vrijdag gesloten.
Overige dagen geopend van 9.30 uur tot 18.00 uur.
Voor al uw toiletartikelen en uni-seks haarverzorging.
Depositaire floid.
Nu ook grammofoonplaten!!!
Beleefd aanbevelend, Roland Schumacher.

Meestal was het echter een wat saaie parkeerplaats met een paar bomen en gras tussen de scholen en de Lentestraat. Nu is er sinds kort een mooi, groot plein maar hebben de omringende gebouwen beduidend minder betekenis voor het dorp als geheel. Laten we het plein een echt dorpsplein maken door er, buiten de Oranjefeesten, van alles te gaan doen. Voorzichtig zijn we al begonnen met een vrijdagmiddagborrel (eigen drank en hapjes meenemen). Maar er kan veel meer!

Tjark Keijzer