oktober 2018

Een monument van een dorp

Geen kerktoren zie je al van verre als je ons dorp nadert en ook de markante hoge gebouwen van Sluis en Otten zijn verdwenen, maar als je Driemond binnengaat, passeer je meteen al een fraai, oud huis uit 1754, de voormalige bakkerszaak van Smit. Je komt langs de karakteristieke werkplaats van de Groot en kijkt even later in de bijna honderd jaar oude Burg. Bletzstraat. In de bocht van het Zandpad verderop staan de aardige arbeiderswoningen uit het begin van de vorige eeuw. Over de brug betreedt je het jongere dorp. Hier zijn vanaf begin jaren 60 planmatig wijkjes aangelegd. Alleen langs de oude Lange Stammerdijk tref je nog een grote verscheidenheid aan van soms oudere woningen, tot aan de boerderij van Roest aan het eind van de bebouwde kom. Je loopt door een echt dorp met een eigen geschiedenis.

Nu heeft de gemeentelijke dienst “Monumenten en Archeologie” van het stadsdeel Zuidoost het verzoek gekregen te kijken welke gebouwen in Driemond monumentwaardig zijn; d.w.z. het waard zijn te bewaren in hun oorspronkelijke staat. De vroegere bakkerij van Smit is allang zo’n rijksmonument als ook een deel van de boerderij Lange Stammerdijk nr. 12

“Monumenten en Archeologie” heeft contact gezocht met de Historische Kring Driemond, omdat wij al een map hadden gemaakt met gebouwen die wij graag wilden behouden, net als een fraai dorpsgezicht als dat van het Zandpad, gezien vanaf de Geinbrug. Ook maakten wij met hen een wandeling door het dorp. Tijdens deze rondgang hebben zij verschillende bewoners gesproken, die veel konden vertellen over de veranderingen die het Driemond heeft gekend en over wat zij hier waardeerden; ons erfgoed dus. Voorheen werd, wat erfgoed was, bepaald door beroepsmensen: architectuurhistorici, historici, archivarissen enz. Maar nu wil die gemeentelijke dienst een breder oordeel hebben over onze bebouwde omgeving. Al enige tijd groeit het besef dat juist bij de bewoners van een buurt, dorp of stad veel deskundigheid aanwezig is over de geschiedenis van hun eigen woonomgeving.

Graag wil Monumenten en Archeologie inventariseren welke kennis over de geschiedenis van het dorp er bij de bewoners aanwezig is en wat zij waarderen aan het dorp en de daar aanwezige bebouwing. Daarom wordt op 1 november 2018 in de Matchzo een avond belegd waar de inwoners van Driemond in groepen over hun kennis van en gevoelens bij het dorp kunnen praten. Daarvan wordt een verslag gemaakt. Dit komt bij de kaart die de dienst gaat maken waarop de architectuurhistorische waarde – hoe bijzonder is het gebouw of kenmerkend voor een bepaalde tijd en stijl - van alle gebouwen in Driemond d.m.v. een kleur worden weergegeven. Bij die kleur hoort dan een bepaalde waardering b.v. het huis van bakker Smit is paars en dat betekent Rijksmonument. Samen met het verslag hopen zij een zo volledig mogelijk beeld te hebben van de bebouwing van het dorp.

Tjark Keijzer