december 2018

Terug op de oude plek!

Wellicht heeft u het al eerder in de Dorpskrant gelezen of anderszins vernomen: De Historische Kring Driemond is, nadat zij met genoegen ruim 6 jaar het fraaie ouderlijk huis van Henk Niesing heeft mogen gebruiken, weer terug  in het vroegere Dorpshuis in de Burg. Bletzstraat.  Dit voormalige dorpshuis, deels kantoor van De Goede Woning, is weer beschikbaar gekomen omdat die woningbouwvereniging gefuseerd is. 

Oorspronkelijk is het een deel van de christelijke lagere school die na een grondige verbouwing Wouter Nagel-school ging heten.  Menig oudere Driemonder heeft erop gezeten. De school is in 1924 gebouwd. In 1954 legde bestuurslid Wouter Nagel de eerste steen voor de eerste uitbreiding. De laatste verbouwing, afgerond in 1975, leverde twee nieuwe klaslokalen op, gebouwd op de oorspronkelijke.

Ach, zou zo’n school er nog wel zijn

Kastanjebomen op het plein

De zware deur.

Platen van ridders met een kruis

En van Goejanverwellesluis

Geheel in kleur.    (Willem Wilmink)

Als je de school van nu vergelijkt met die oude lagere school, dan zijner nog al wat verschillen. Een schoolplein is er wel, maar hoe zit het met die oude platen? Denk eens aan dat vroegere lokaal: rijen schoolbanken waarin de kinderen twee aan twee zaten. Voor hen het blad dat opgeklapt kon worden en waaronder schriften en boekjes werden bewaard. Inktpotjes met een schuifje met losse bakjes die de juf of de meester uit een grote Gimborn-inktfles vulde. De kroontjespen met inktlap om deze schoon te vegen, het schoolbord met zij-panelen, bordewissers en overal krijtstof. En natuurlijk de grote potkachel op kolen gestookt met een pijp die oprees en door het plafond verdween. Gevaarlijke dingen: niet alleen werden ze ’s winters gloeiend heet gestookt om het hoge lokaal tot in de verste hoeken enigszins dragelijk te verwarmen, maar ook loerden er andere gevaren. Zo vertelde  Bob de Vries dat, toen hij in de tweede klas van de christelijke school zat in 1937, er koolmonoxide ontstond. Klas 1 en 2 zaten bij elkaar zoals gebruikelijk was op kleine dorpsscholen. De kinderen en de juf werden steeds suffer. Gelukkig kwam de meester uit klas 3 en 4 toevallig binnen en zag de onderwijzeres en de kinderen op de grond liggen.  Groot alarm! Dokter werd gebeld en de kinderen werden allemaal in de hal op de grond gelegd om te herstellen. Voor de zwakkere duurde dat een hele tijd. Het had verschrikkelijk kunnen aflopen!

Het schoolgebouw heeft tot 1991 dienst gedaan en men is toen in het nieuwe gebouw aan de Jaargetijden getrokken. Een deel van het oude is gesloopt en daar zijn een aantal woningen voor in de plaats gekomen.

Nu mag de Historische Kring Driemond het weer gebruiken en willen we u graag uitnodigen om op (elke) maandagmorgen van 10 – 12 en op de 2e zaterdagmiddag van de maand langs te komen voor een praatje, een mooi verhaal of om gebruik te maken van onze  bibliotheek. We wensen u ouderwets mooie feestdagen toe.

Tjark Keijzer