DE TUINEN EN HET DORP

November 2021

Er loopt een man met een vlag door het dorp. Argwanend stopt een politie-auto naast hem en vraagt waarom hij dat doet, want zomaar met een vlag lopen mag niet. “Op weg naar Linnaeus” is het antwoord. Door die verenigingsvlag van het tuincomplex hoopt hij sneller een lift te krijgen. De agenten brengen hem.

Deze anekdote laat zien hoe groot het probleem voor de tuinders van Linnaeus was om hun tuintjes te bereiken. Komend uit de stad, met het gebrekkige openbaar vervoer naar de bushalte op de Provinciale weg, moesten zij vervolgens nog een half uur lopen. Vooral in de begintijd was dat een groot probleem. Later kregen steeds meer mensen een auto en reed er een tijdlang een speciaal busje naar de metro.

Waarom die tuinen zo ver buiten Amsterdam? Noodgedwongen! Al vanaf 1929 had de vereniging een complex in de Watergraafsmeer. Maar de stad had die grond nodig voor het huidige Science Center. Omdat Driemond sinds 1966 Amsterdams grondgebied was, kon de stad hier grond vrijmaken in de Gemeenschapspolder om Linnaeus naartoe te verhuizen. Zo geschiedde in 1973. Een kleiner aantal tuinders kon nog achterblijven op de oude plek, maar kwam ook, in 1999 als Frankendael, naar ons dorp.


Bijna 50 jaar maken de volkstuinders dus al deel uit van Driemond. In het begin was het onze dorpsgenoten niet toegestaan een tuin op het complex te huren en besloten een aantal Driemonders in 1976 een eigen tuindersvereniging op te richten. Er kwam grond beschikbaar op het terrein nabij het Zonnehof, onder de hoogspanningsmasten, waar toch geen huizen gebouwd mochten worden. 

Ondertussen kreeg Linnaeus een eigen plek in het dorpsleven. Op het tuincomplex waren veel activiteiten van feesten, tentoonstellingen, bingo’s tot sportwedstrijden, en de Driemonders deden daar graag aan mee. Een aantal van onze dorpsgenoten heeft zo zijn of haar partner op Linnaeus ontmoet. De tuinders deden hun inkopen in het dorp of schaften zich een auto aan bij Niesing. Ook namen zij zitting in onze Dorpsraad.

De laatste jaren is er minder contact. Vroeger verbleven de tuinders langduriger op hun tuin, was de saamhorigheid groter en werd er meer georganiseerd, maar de bingo wordt weer bezocht vanuit het dorp en er zijn Driemonders met een tuin op Linnaeus of Frankendael. In de huidige acties tegen het plaatsen van mega-windmolens bij het dorp en de tuinen trekt men gezamenlijk op.

In de reeks groene boekjes van de Historische Kring Driemond “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving” verschijnt in de loop van november 2021 deel 11 dat gaat over de geschiedenis van de relatie tussen de tuindersverenigingen en ons dorp. Dit boekje kunt u v.a. 22 november voor € 5 kopen op maandagmorgen tussen 10 en 12 in de Matchzo, de bestuurskamer. Een leuk decembercadeautje.

Tjark Keijzer   voor meer historische stukjes kijk op: historischekringdriemond.nl