In Memoriam Alice Draijer-Veldhuisen 1928-2022

februari 2022

In 1929 verhuist een heel klein meisje met haar ouders van Sloterdijk naar de Lange Stammerdijk. Eerst nog in Diemen, maar vanaf 1938 huurt vader Wouter Veldhuisen de boerderij Palestina. Zo wordt de jonge Alie ingezetene van Weesperkarspel. Vader grossiert in melk, voornamelijk in Amsterdam, en later houdt hij ook zelf koeien. Alie groeit op als een boerenkind. In die tijd hebben alle kinderen een taak in het bedrijf. Zij moet waterhalen uit de put en aanmaakhoutjes hakken. Ook de hooitijd geeft extra drukte.

De oorlog brengt spanning: in de meidagen slaat een Duitse bom de dijk kapot, de polder loopt onder en Alie moet snel haar vader achter in het land waarschuwen zodat de koeien net op tijd aan het water kunnen ontsnappen. Haar zusje wordt ziek en overlijdt, 11 jaar oud. Dat raakt haar diep. Later in de oorlogstijd is ze actief bij het Comité Helpt Elkander. Dat verzamelt voedsel, zodat behoeftigen een maaltijd kunnen krijgen. Haar lagere schooltijd brengt ze door op de Christelijke Lagere School in de Burg. Bletzstraat in Geinbrug; een half uur lopen over de dijk naar het buurtschap.

Vanaf haar twaalfde gaat ze naar de grote kerk in Weesp, bezoekt de catechisatie en doet belijdenis. Ook wordt ze lid van de Christelijke Meisjesvereniging in Geinbrug en ze wordt zelfs na de oorlog voorzitter van de Chr. Jongeren Plattelandsbond afd. Weesperkarspel. Later, in 1982, is ze diaken in de kerk. Inmiddels noemt ze zich Alice, heeft ze in 1971 Cor Draijer leren kennen en wonen ze in Weesp. Daar zijn ze heel actief in het bestuderen van de geschiedenis van de stad: Cor wordt voorzitter van de Historische Kring en Alice is er als de kippen bij als ergens de straat wordt opengebroken om, als er geschaft wordt, zelf te graven en naar oude voorwerpen te zoeken.

In 2006 melden Cor en Alice zich bij onze pas opgerichte Historische Kring Driemond en leveren vanaf het begin een grote en inspirerende bijdrage aan het vastleggen van onze geschiedenis. De eerste twee boekjes van onze reeks groene boekjes schrijven ze samen en ze dragen verder bij aan de andere deeltjes en aan onze de fotoboeken. Het feilloze geheugen van Alice is een onuitputtelijke bron voor het vastleggen van de geschiedenis van Weesperkarspel en van de mensen die er leefden. Gezien hun hoge leeftijd stoppen ze in 2017 als actieve leden van onze Kring en krijgen ze beiden het ere-lidmaatschap. Inmiddels verhuizen ze, noodgedwongen, naar de flat in de Ingelandenstraat. Vooral Alice valt het zwaar afscheid te moeten nemen van hun mooie huis aan de Fijnvandraatlaan. Gelukkig kan een aantal van de vele

verzamelingen mee, maar de uitgebreide Oranjehuis-verzameling van Alice krijgt een andere bestemming.

De ouderdom komt met gebreken: Cor gaat geestelijk achteruit en Alice blijft helder maar aan bed en stoel gebonden. Tenslotte komen ze terecht in een verzorgingshuis te Muiderberg.

Voor het laatst heb ik hen begin december daar bezocht en lang met Alice kunnen spreken over Driemond. Heel belangstellend is ze nog naar het reilen en zeilen in het dorp. Maar ze is moe, heel erg moe. Op 19 januari 2022 overlijdt ze, 93 jaar oud.

Met dankbaarheid dat ik haar heb leren kennen, kijk ik terug op een bevlogen en sociale vrouw: Alice Draijer-Veldhuisen.

 

Tjark Keijzer