De burgemeester

Februari 2023

Foto: Burgemeester Bletz

Joelend en lachend dromden de kinderen het schoolplein van de Katholieke lagere school op. Wij van de Hervormde school en ook de Gereformeerden sloten aan, achter de Roomsen. Hun meester was al met dirigeerstok op een verhoog gestapt en maande ons tot stilte. Een laatste repetitie van enkele vaderlandse liederen, waaronder natuurlijk het Wilhelmus, voor wij afmarcheerden naar het pleintje voor het raadhuis van mijn dorp. Daar aangekomen, zagen we hem staan op het bordes; kaarsrecht in een zwarte jas met een witte sjaal en de keten om; een indrukwekkende verschijning: de Burgemeester. Hij werd op die Koninginnedag toegezongen.

Deze herinnering bracht me er toe eens na te gaan hoe dat hier in Weesperkarspel en Driemond ging. Iemand heeft me eens verteld dat zij als kinderen voor de witte villa bij de ammoniakfabriek een aubade brachten. Blijkbaar woonde daar de burgemeester. Helaas ben ik niet nog meer te weten gekomen. Hopelijk leven er in het dorp nog verhalen, dan hoor ik die graag.

Die burgemeester; notabel zeker, was toch benaderbaar, zeker in een kleine gemeente als Weesperkarspel. Op het hoogtepunt waren er 5000 inwoners. Dit aantal werd bereikt toen boer Pronk zijn dochter op het gemeentehuis aan de Hoogstraat in Weesp kwam aangeven en daar burgemeester Kastelein trof, die hoogstpersoonlijk en feestelijk de aangifte als ambtenaar opnam. De jongste bewoonster kreeg een spaarbankboekje met 50 gulden; 1 cent voor iedere bewoner. Kastelein was de laatste in dat ambt. In 1966 werd de gemeente opgeheven en kwam het grootste gedeelte bij Amsterdam.

Vanaf 1825 waren er burgemeesters in Weesperkarspel; 10 stuks. Van 1831 tot 1852 was dat H.C.W. Ritterhausen. Hij ijverde vurig voor een raadhuis binnen de gemeente. Ook sommige opvolgers probeerden dat, maar het is nooit gelukt. Het bleef altijd, zij het op verschillende locaties, een raadhuis in Weesp. Zijn zoon kocht ooit de boerderij Lange Stammerdijk 84. (zie de gevelsteen uit 1880}. In 1895 kwam J.F. Bletz en mocht, na zijn aftreden in 1931, zijn naam aan een nieuwe straat geven. Ook de latere burgemeester A.W. Mul kreeg een straat.

Vanaf 1966 kregen we dus de Amsterdamse burgemeesters. Gijs van Hall was de eerste. Een jaar later moest hij al weg vanwege alle onrust, Provo en dergelijke, in de stad. Zijn opvolger, Ivo Samkalden, bezocht Driemond en kreeg bij die gelegenheid een boerenkaas uit het Gein door een vijfjarige kleuter aangeboden. Ooit heb ik een foto gezien waarop de volgende burgemeester, Wim Polak, het startschot geeft voor de Geinloop en ook diverse foto’s waarop Ed van Thijn als burgemeester wordt rondgeleid door dorpsraadvoorzitter Jo Kruiswijk. Zelf heb ik in de Matchzo nog samen met enkele in der haast opgetrommelde dorpsgenoten aan tafel gezeten met Eberard van der Laan, die belangstellend naar het wel en wee van het dorp vroeg en beloofde iets te doen aan het slechte openbaar vervoer. Dat is hem helaas niet meer gelukt. Femke halsema is al wel in Weesp geweest, nog niet in Driemond, maar dat komt nog wel.