Dorpskrant Driemond - maart 2011

De slag om de Bijlmermeer

U schrikt misschien bij zo’n kop. Maar dit is de historische pagina dus u denkt: het zal wel over iets uit het verleden gaan. Dat klopt! Het gaat hier over een strijd die ruim 46 jaar geleden plaatsvond en bekend staat als “De nacht van Scheps.” U krijgt zo een toelichting, maar eerst een citaat (uit: De laatste Mannenbroeders – Maarten Schakel)  Schakel was kamerlid voor de ARP in 1964.

“In de loop van oktober en november (1964 – tk) woedde de slag om de Bijlmermeer op te nemen in een sterke randgemeente ( Toxopeus), of onder te brengen bij Amsterdam (een kamermeerderheid onder aanvoering van Scheps). Scheps trok alle registers der welsprekendheid open. Ik (Schakel-tk) was en bleef voor een sterke randgemeente, maar het verhaal van Scheps ging er bij mij in als een gedegen preek in een ouderling….”

Waarover ging nu die strijd?

Toxopeus was in 1964 minister van Binnenlandse Zaken en kwam met een wetsontwerp met voorstellen tot opheffing van de gemeenten Ankeveen, Diemen, ’s-Graveland, Kortenhoef, Ouderamstel en Weesperkarspel en de vorming van de nieuwe gemeenten Bijlmermeer en ’s-Graveland
Amsterdam  wilde de Bijlmermeer hebben, want de oude wijken moesten dringend gesaneerd worden en er waren daarom veel nieuwe woningen nodig. Die wilden ze juist bouwen in die Bijlmermeer .
Kamerlid Scheps en met hem een kamermeerderheid koos de kant van Amsterdam en diende een motie in waarin hij de minister vraagt af te zien van zijn plannen en de Bijlmer aan Amsterdam te geven. De motie wordt met 74 tegen 67 stemmen aangenomen na een nacht verwoed debateren.

U ziet; U was bijna inwoner van de gemeente Bijlmermeer geworden

Tjark Keijzer