Dorpskrant Driemond - januari 2012

Weg is weg!

Kijk eens naar ons fraaie dorpsgezicht vanaf de Provincialeweg. Stel je voor dat Bleijenberg en nog een paar huisjes weg zouden zijn en er een tweede Kruiswijkhof verrees. Weg! Toch kan zo iets gebeuren.

Of stel je voor dat je over de dijk vanaf Diemen komt en je ziet dat de boerderij van Roest (nr 84) die daar zo n bijzondere entree voor ons dorp vormt, vervangen is door een modern gebouw van drie verdiepingen. Als dorpsgezichten of gebouwen niet door (bouw)regels beschermd worden, kan er van alles mis gaan. Vaak wordt er op de korte termijn gedacht: hier valt geld te verdienen.

Hoe het dorp en je leefomgeving er uit ziet laat zich niet in geld uitdrukken maar is belangrijk voor hoe gelukkig je je voelt. In de jaren zestig moest de landelijke Bijlmerpolder wijken voor nieuwbouw. Boerderijen en huizen werden gesloopt en vervangen door hoge flats. De Bijlmer werd een begrip. De bevolking van Amsterdam groeide en de propvolle, oude stadswijken moesten ontlast worden.

Een reden te meer om wat er nog historische waarde heeft in het vroegere Weesperkarspel te behouden. Dit is de gedachte van de Bond van Heemschut. Deze landelijke organisatie stelt zich tot doel ons cultureel erfgoed te beschermen. In ons geval: wij erven mooie gebouwen van de Weesperkarspellaars die voor ons leefden.

De Amsterdamse afdeling van de Bond van Heemschut heeft de Historische Kring Driemond gevraagd een lijst te maken van gebouwen die voor bescherming in aanmerking zouden komen; gebouwen die kenmerkend zijn voor het beeld van het dorp. Met fototoestel en opschrijfboek zijn twee leden van de Kring, Cor Draijer en ondergetekende, op pad gegaan en hebben een fotomap samengesteld van huizen en gebouwen die het beeld van Driemond bepalen (Misschien heeft u ons wel gezien). Dat hoeven geen eeuwenoude huizen te zijn maar wel wat ouder dan de Matchzo, dat begrijpt u. Die komt over een jaar of vijfentwintig in beeld.

Deze fotomap is met een toelichting op 12 december aangeboden aan een ambtenaar van Stadsdeel Zuidoost met het verzoek deze map voor te leggen aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Dat moet beslissen of er panden of groepen huizen in aanmerking komen om beschermd te worden. De heer Vervat van Heemschut begeleidt ons en vormt het contact met het Stadsdeel.

Wat moet ik me daar nu bij voorstellen? Eerst dat zicht op Driemond hierboven: elk huis apart beschermen, is niet de bedoeling, wel het stuk van de Burgemeester Bletzstraat tot het stoplicht als geheel. In dit stuk staat al een beschermd rijks monument: Zandpad 2. Er zijn nog twee rijksmonumenten in Driemond: de molen en de boerderij Lange Stammerdijk 12. Ook de werkplaats en het woonhuis op nr 8 en nr 10 verdienen nadere aandacht.

Het voert hier te ver om alle gefotografeerde panden te bespreken, bovendien gaat het om een voorstel. Maar als u zelf eens rondwandelt, heeft u vast wel een idee. Denk nu niet dat Driemond samen met de piramiden op de Wereld Erfgoedlijst komt. Maar het is wel wat waard om het mooie van ons dorp te behouden. Hopelijk zien de Driemonders n het stadsdeel dit ook in.

Tjark Keijzer