Dorpskrant Driemond - mei 2012

De Klomp

Gaat de Historische Kring zich nu ook met de geschiedenis van dit oer-Hollands schoeisel bezighouden? Nee, natuurlijk niet! Het gaat hier over een deel van het oude Weesperkarspel.

Deze voormalige gemeente bestond naast het bekende Geinbrug uit meerdere buurtschappen; groepjes huizen. De Klomp ligt ten zuidoosten van Weesp aan de Utrechtseweg, voorheen de Klompweg, daar waar deze afbuigt van de Vecht en eindigt bij de Provinciale weg. Nu valt het onder gemeente Weesp. In 1840 telde het buurtschap samen met het aansluitende de Horn 9 huizen met 40 bewoners. Er stond een cafe, De laatste aanleg en er was een winkeltje (zie foto).

Inmiddels is er aardig wat bijgebouwd. Mart Vermeulen (1934) geboren en getogen Klompenaar vertelt over zijn tijd in het gehucht. Zelfs zijn overgrootouders woonden er al. Zijn vader werkte bij een haardenfabriek aan de overkant van de Vecht en voer met een roeiboot over.

In de oorlog kwam zijn kennis van kachels en pijpen van pas en kon hij die inzetten om bij de boeren eten te krijgen. In die tijd stond er op de kruising Klompweg en Provinciale weg een uitspanning waar de Amsterdamse dagjesmensen op weg naar de bossen iets konden gebruiken. Een bom, wellicht bedoeld voor de Vechtbrug, verwoestte de zaak en een scherf scheerde rakelings tussen de twee doodsbange eigenaren door.

Vroeger stonden in de Horn/de Klomp wasserijen aan de Vecht waaronder de Lely. De grootvader van Mart was wasverzender; wat inhield dat hij met paard en wagen bij hotels en particulieren in Amsterdam vuile was verzamelde en naar de wasserij bracht.

Een bekende bewoonster van de Klomp was tante Coob. Die tot haar 65 ongetrouwd bleef: Zolang ik mijn eigen broek kan ophouden, hoef ik geen kerel aan mijn lijf, was een van haar markante uitspraken. Ook zij was wasverzender en wist te verhalen hoe zij met enige regelmaat Prins Hendrik uit een hotel, waar hij de bloemetjes had buitengezet, tussen de vuile was meesmokkelde en in Diemen op de trein zette.

Mart heeft vlak bij zijn ouders in de Klomp een oude schuur bewoonbaar gemaakt. Hij is altijd in de bouw blijven werken, en heeft daar vanaf zijn huwelijk met Alie Kortekaas 6 jaar gewoond tot hij zijn huidige woning in de Herfststraat kreeg. Tjark Keijzer Alice draijer vertelt aan de dames van Passage (prot. chr. vrouwenorganisatie) met behulp van veel Oranje voorwerpen de geschiedenis van ons Koningshuis. in Disneyland op 24 april jl.

Tjark Keijzer