Dorpskrant Driemond - september 2012

Hollands End – Ankeveen

Meer dan 700 jaar geleden had Floris V ruzie met Gijsbrecht van Aemstel. Misschien heeft u op school geleerd dat dat later (1296) voor Floris slecht afliep. Maar toen, in 1287, was hij de overwinnaar en voegde de “Stichtse gronden” te Ankeveen bij het graafschap Holland.

Het Sticht is de oude naam van de provincie Utrecht, waar de bisschop de baas was. De grens kwam midden in het dorp Ankeveen te liggen, waar nu de Stichtse kade loopt en in het verlengde daarvan, richting Weesp, de Dammerkade. De weg die het dorp van noord naar zuid doorkruist heet daarom Hollands End en verder Stichts End.

Wat heeft dit met Driemond te maken?

Dat Hollandse gedeelte van Ankeveen viel onder ons Weesperkarspel tot die gemeente in 1966 werd opgeheven. Oorspronkelijk lagen er 12 grote boerenhofsteden aan het Hollands End waarvan nu alleen de boerderij de Ingelenburgh (zie op de foto van Hollands End uit 1927) nog over is.


Hollands End - 1927

Door de oprukkende vervening – denk aan het ontstaan van de Ankeveense Plassen – ging het boerenland verloren, en ook door grote overstromingen in de 19e eeuw. Veel was in de 17e eeuw bezit van rijke Amsterdammers. Bekende kunstenaars als Rembrandt en Vondel bezochten regelmatig de boerderijen en genoten er van de frisse buitenlucht.

Veel is verloren gegaan, maar gelukkig staat er behalve de fraaie Ingelenburgh ook nog het kleinste kerkje van Nederland (zie de tekening van Jan Veenman). Het is niet meer in gebruik als godshuis, maar gelukkig heeft de huidige eigenaar het uit eigen zak gerestaureerd en blijft het zo behouden.

Vanwege dit stukje mocht ik een paar uur doorbrengen met Jan Veenman, geboren en getogen Ankevener. Hij bleek heel veel kennis te hebben over het vroegere Ankeveen en hij had ook heel veel informatie waar ik volop gebruik kon maken. Zo vertelde hij dat zijn zoonseen tweeling- de laatste ingeschreven Weesperkarspelaars waren. Geboren op 31 juli 1966. De gemeente werd een dag later opgeheven!

Tjark Keijzer