Dorpskrant Driemond - oktober 2012

Hollands End – 't Polderhuis

Als je van Weesp richting 's Graveland rijdt, kom je even voorbij de molen een leegstaand gebouw tegen. Tot voor kort kon je hier Chinees eten. Daarna werd het een wok-restaurant om tenslotte Japans te eindigen. De meeste Driemonders zullen de voorganger, restaurant 't Polderhuis, dat tot 1983 daar gevestigd was, nog wel kennen.

De naam is ontleend aan een veel ouder gebouw dat op die plek stond en in de twintiger jaren van de vorige eeuw gesloopt werd vanwege de aanleg van de huidige Provinciale weg.

Wat was dat voor gebouw en waarom die naam?

In 1651 verkocht Weesp een huis en erf, gelegen aan het Hollandsch Eijnde , aan de poldermeesters van de Hollands-Ankeveense polder. Vandaar de naam. Het huis werd om de 6 jaar verpacht aan de meest biedende. Belangstelling was er genoeg want het lag op een gunstige plek aan de s Gravenlandse Vaart en aan de weg van Amsterdam naar het Gooi en ook bij de toenmalige Ankeveense of Meentbrug over dat water.

Al snel werd het een herberg waar ook paarden gestald konden worden. In de bovenkamer vergaderde het polderbestuur. De pachter had tot taak de nabijgelegen sluis en sluisbrug te bedienen, hij moest er voor zorgen dat bestuurders daar hun werk goed konden doen en eenmaal per jaar, tijdens de polderschouw, moest hij (het zal wel zijn vrouw geweest zijn) voor hen een groot maal aan richten en daarbij een goede soode vis geven tot sijn costen.

Het huis mocht niet lang staan. In 1672 – weet u nog – Het Rampjaar! Vielen o.a. de Fransen ons land binnen, gelokt door onze rijke Gouden Eeuw, om het bij Frankrijk te voegen. Grote delen werden veroverd. Alleen achter de Waterlinie (zeg maar in Holland) hielden we nog stand. Later werden de Fransen teruggedrongen. Vanuit bezette steden als Utrecht en Amersfoort trokken ze plunderend en brandstichtend door de omliggende dorpen.

Ook Ankeveen kwam aan de beurt. Bij de brug over de s Gravelandse Vaart stuitten ze op een Hollandse eenheid onder kolonel Stockheym en werden, met achterlaten van meer dan 50 doden, verjaagd. In die strijd ging het eerste Polderhuis in vlammen op. Twee jaar later werd het groter en mooier herbouwd en bleef bestaan tot de sloop in de vorige eeuw.

Op de getekende kaart van het Hollands End uit 1700 staat helemaal beneden het Polderhuis. Zo zie je wat een boeiende geschiedenis zo n troosteloos gebouw als dat er nu staat, kan hebben!

Tjark Keijzer