Dorpskrant Driemond - november 2012

DE GOEDE WONING bestaat 90 jaar!

Een goede woning? Dat wil iedereen wel! Voor velen van u is het niet alleen een wens maar ook de naam van onze woningbouwvereniging. Zeker voor de bewoners van de Burgemeester Bletzstraat en het Seizoenenhof.

In onze tijd waarin vóór de crisis hele woonwijken uit de grond werden gestampt, weet je nauwelijks wie daar voor verantwoordelijk zijn. Als je huurt, zoals wij, is dat meestal bij enorme coöperaties zoals Ymere. Geen idee hoeveel huizen die bezitten. Hoewel er nog altijd woningnood is, wonen veruit de meeste mensen wel een redelijk.

Dat was vroeger anders! Een stukje geschiedenis

In de 19e eeuw komt ook in Nederland de industrie op. Er zijn veel arbeidskrachten nodig om in de fabrieken te werken. Het platteland kan aan lang niet alle mensen uit de grote gezinnen werk bieden en die trekken massaal naar de steden. Daar zijn natuurlijk veel te weinig woningen voor die toestroom en huiseigenaren gaan oudere woningen steeds verder opdelen om iedereen in die hokken te kunnen huisvesten. Zelfs stegen worden overdekt om woonruimte te bieden. Bij dat alles geen goed drinkwater en geen riolering met als gevolg ziekten en vreselijke leefomstandigheden.

Betrokken burgers uit de betere kringen trekken zich het lot van de mensen aan en door particulier initiatief wordt in Amsterdam in 1852 de eerste woningbouwvereniging opgericht. Men zag dat helemaal niet als een taak van de overheid. Vele verenigingen volgden en in 1901 kwam de regering met de woningwet waarin de eisen waaraan een woning moest voldoen, werden vastgelegd.

Ook Weesperkarspel kreeg zijn fabrieken: Otten, Sluis, de Gaasp en de Amoniakfabriek. Deze uitgebreide plattelandsgemeente had natuurlijk niet voldoende huizen voor de arbeiders.
Daarom richtten 1n 1920 twee sociaalbewogen politiemannen – Peter van de Broek en Gertjan Berkhof  de woningbouwvereniging De Goede Woning op. De eerste woonde in huize Patmos (naast de begraafplaats) en de andere in de Hoge Bijlmer. De gemeente steunde de vereniging financieel. Er werd land aangekocht dat in bezit was van Altus (villa Schoonoord), Kruiswijk (boer) en Wessel (zand- en grindhandel). Maar toen lag de grond braak en het benodigde geld voor de bouw kwam maar niet, getuige een brief van beide oprichters aan de minister van Arbeid uit 1921:

…….dat zi j Uwe Excellentie beleefd verzoeken eenigen voortgang te willen bevorderen, omtrent het voorschot benodigd voor den bouw van 48 Arbeiderswoningen; dat zij zulks verzoeken, omdat het bouwterrein bestemd voor de woningen thans braak ligt en dit een groot renteverlies veroorzaakt.
Dat de woningnood, hier thans zoodanige omvang heeft genomen, dat reeds een gezin in een paardenstal is gehuisvest, terwijl samenwoning legio is …….

Burgemeester Bletzstraat en Seizoenenhof

In 1922 werden er 52 woningen opgeleverd in de nieuwe straat genoemd naar de toenmalige burgemeester Bletz.

De woningen waren verdeeld in 6 typen met kleine verschillen. In elke huis was wel een bijkeuken, een keldertje, voor- en achterkamer, slaapkamers en een zolder aanwezig. Het kleine keukentje was in de huiskamer en de wc moest met een emmer water worden doorgespoeld.

De renovaties van 1978 – dakpannen, badcellen, keukens en toiletten; en die van 1992 – casco, kozijnen en dakkapellen hebben veel verbeterd maar tot die renovaties waren de omstandigheden dus tamelijk primitief. In de twintiger en dertiger jaren was men er zielsgelukkig mee.

In 1934 zijn er nog 6 woningen in dezelfde straat bijgebouwd. In 1982 opende de toenmalige wethouder Jan Schaefer( 1940-1994)  het Seizoenenhof  en in 1994 werden er nog eens 8 woningen op het terrein van de voormalige school in de Burgemeester Bletzstraat opgeleverd.

De Goede Woning is een vereniging. Dat betekent dat er een bestuur is en er jaarlijks een ledenvergadering gehouden wordt. Peter van de Broek was de eerste voorzitter. In de loop der jaren werden de bestuursvergaderingen steeds wisselend bij een van de leden thuis gehouden waarbij een vergoeding gegeven werd voor een neutje achteraf. Ook werd er stevig aan de sigaren getrokken.

We mogen trots zijn op deze kleine, maar solide woningbouwvereniging, ontstaan in ons eigen dorp, die altijd zelfstandig gebleven is! Nooit is er een fusie geweest zoals bij de meeste andere woningbouwverenigingen. Maar helaas rust het besturen van de vereniging op nog maar 3 paar – oudere – schouders en is het dringend dat anderen zich melden om hen te ondersteunen! Kijkt u op de website: www.degoedewoningdriemond.nl

Tjark Keijzer

Verbetering:

In bovenstaand artikel over De Goede Woning werd gemeld dat 2 politiemannen de vereniging hadden opgericht. Gelukkig maakte mevrouw A. Vegter mij erop attent dat er in de oprichtingsakte meer namen staan, allemaal Weesperkarspelaars te weten:
Martinus Kuijl – werkman
Henricus Johannes Vermeulen – fabrieksbaas
Jacob Spaans – timmerman
Hendrikus Gerardus Hilders – fabrieksarbeider
Jan Christiaan de Vries – bootwerker

Ik hoop dat de namen goed geschreven zijn, want de handgeschreven akte is soms moeilijk te lezen. Mocht u tekortkomingen in mijn stukjes aantreffen, meldt ze gerust. We willen natuurlijk een zo juist mogelijke weergave van de geschiedenis van Driemond!

Tjark Keijzer