Dorpskrant Driemond - december 2012

Nooit meer Geinloop?

Een vereniging voor gezondheid, die de mensen begeleidt van de wieg tot het graf – moet die zich in allerlei bochten wringen om aan het benodigde geld te komen? Dat vroeg J. Stam, bestuurslid van het Groene Kruis, zich in 1979 af voor de NCRV radio. Zelf had hij al een paar jaar eerder zon 'bocht' genomen: '

Succesvol

Als enthousiast jogger was het plan bij hem opgekomen om in Driemond een Loop te organiseren en met het geld dat daar jaarlijks van over bleef de kruisvereniging te steunen. Vol vuur begon het bestuur bij hardloopactiviteiten in de omgeving folders te verspreiden, stickers te plakken en zelfs tot in de kleedkamers het nieuws van de nieuwe Loop te verspreiden. Het bleef vanaf de eerste Loop – de Geinloop omdat een groot deel van de diverse afstanden langs het Gein voert – een groot succes met steeds tussen de 1000 en 1600 deelnemers.

Goed doel

U begrijpt dat in een kleine gemeenschap als de onze er niet genoeg leden van de kruisvereniging zijn om veel contributiegeld op te brengen. Met veel soebatten door het bestuur kwam er wel wat geld van de gemeente en de provincie, maar lang niet genoeg. En het jaarlijks uitventen van oliebollen tegen Kerst, vrijwillig gebakken in menig Driemondse keuken kon de kosten niet dekken. Het geld van de Geinloop was dus zeer welkom.

Toen het Groene Kruis van Nigtevecht met Driemond samenging was dat niet meer te befietsen voor de wijkzuster en moest er een auto komen. Weer sprong het dorp bij: er werd met acties geld ingezameld en Autobedrijf Niesing zorgde voor een goedkope auto die bovendien gratis onderhouden werd.

Bij het Groene Kruis veranderde er veel: De wet AWBZ (1988) bepaalde dat alle kruisverenigingen moesten fuseren, verkleuren heette dat, en verder gaan onder de naam de Kruisvereniging. Je had de oranje-groene (protestants), de wit-gele (katholiek) en de groene (neutraal). Nu kwam er wel voldoende subsidie. De kruisvereniging verdween uit Driemond en het Kruisgebouw aan de Burg. Kasteleinstraat werd verkocht.

Driemondse initiatieven

De succesvolle Geinloop hield geld over! Maar geen nood: sinds die tijd wordt ons uitgebreide verenigingsleven met een jaarlijkse bijdrage gesteund en ook andere Driemondse initiatieven kunnen op geld rekenen. Mooi geregeld niet?

Vrijwilliger en sponsors gezocht

Maar nu is er een groot probleem: Het bestuur van de stichting Geinloop heeft te weinig mensen. Er moet op en rond het evenement veel geregeld en georganiseerd worden en dat lukt straks niet meer. Het aantal vrijwilligers, dat op de dag zelf heel veel en snel moet uitvoeren, loopt terug. Ook zijn er meer sponsors nodig.

Het bestuur van de Geinloop staat nu voor een belangrijke beslissing: Als er niet genoeg vrijwilligers en sponsors meer zijn houdt de Geinloop op te bestaan en was die van 2012 de laatste: historie dus. Daar gaan we spijt van krijgen! En hoewel we bij de historische kring gek zijn op verhalen van vroeger: de Geinloop willen we graag in de tegenwoordige tijd houden. Meld je aan geinloop live.nl

Met dank aan Dhr. J.D. van Ankeren die mij veel vertelde over de begintijd van de Geinloop.

Tjark Keijzer