Oranjeboom

 “Moge de zon van Oranje het land, dat spoedig zal herrijzen, weldra opnieuw beschijnen en de aloude Oranjeboom zijn takken weldra weder zegenend en beschermend over ons uitstrekken.”

Commissie Helpt Elkander

Dit citaat komt uit een brief die de commissie “Helpt Elkander” uit Weesperkarspel op 3 mei 1945, helemaal aan het eind van de oorlog dus, aan koningin Wilhelmina stuurt. Deze commissie coördineerde de onderlinge voedsel- en kledinghulp aan de noodlijdende bevolking in de hongerwinter. In deze brief bedankt zij de koningin voor haar bemoeienissen met de hulp en vraagt haar ook de bondgenoten te bedanken voor de voedseldroppingen.

Ook de aanhef van de brief geeft een goed beeld van hoe toentertijd de burger zijn positie zag ten opzichte van het Koningshuis:“Het zij ondergetekenden veroorloofd, zich eerbiedig tot Uwe Majesteit te wenden met het nederig verzoek, dat het haar moge behagen, wel haarzelfs  hooge aandacht te willen schenken aan het volgende….”

Dat gaat tegenwoordig wel wat informeler, hoewel koningin Beatrix meer op de vorm let  dan haar moeder. Nu komt er binnenkort een koning op de troon en van hem en zijn Maxima wordt er een modern koningschap verwacht. Zij hebben al een vrijere relatie met de burgers laten zien. Omdat de troonswisseling aanstaande is, wilde ik eens nagaan of er in het verleden contacten waren tussen de Oranjes en Weesperkarspel/Driemond.

Koningin Wilhelmina

Er gaan verhalen dat koningin Wilhelmina eens in het Gein was opgemerkt waar zij zich aan haar liefhebberij: het schilderen, wijdde. Graag hoor ik daar meer over. Zelf kreeg ik een krantenartikeltje uit 1938 onder ogen dat ik u niet wil onthouden.

“Voor de bewoners van het Weesper Zandpad was het maandagmiddag een verrassing toen eensklaps de auto met den koninklijken standaard in zicht kwam. Even nadat de Bijlmerbrug bij Diemen was gepasseerd, had de koningin de auto verlaten, waarna Zij een korte wandeling maakte (….) Zij volgde nabij de veevoederfabriek van den heer Eikelhof het oude weggetje langs de Gaasp, doch inmiddels was het hooge bezoek reeds ruchtbaar geworden, zoodat zich nabij de Gaasperbrug verscheidenen hadden opgesteld om de koningin toe te juichen. Haare Majesteit is daarna teruggekeerd naar de auto; voorafgegaan door twee manschappen van de Amsterdamsche motorbrigade werd de tocht weer voortgezet. Bij de Geinbrug deed zich echter iets onverwachts voor. De motorbrigade was blijkbaar nog niet bekend met het bestaan van de nieuwe brug over het Merwedekanaal zoodat zij het oude Weesper Zandpad volgde, met het resultaat dat men even later voor het Merwedekanaal kwam te staan waar echter geen brugverbinding meer bestaat. Dra moest worden gekeerd en via de nieuwe brug bereikte men (…Weesp). Het bezoek was zo onverwacht dat maar weinigen Hare majesteit hebben kunnen toejuichen.”

Dat kun je wel een bliksembezoek noemen! Behalve het planten van de linde op de hoek van het Zonnehof en de Burg. Kasteleinstraat ter ere van de geboorte van Willem Alexander, heb ik niets kunnen vinden over enige contacten met de Oranjes.

Oranjevereniging

Gelukkig dat onze onvolprezen Oranjevereniging haar naam hoog houdt o.a. door het organiseren van die leuke feesten! Dat dat niet altijd meeviel, laat het citaat uit de oproep tot ledenvergadering van de Oranjevereniging Weesperkarspel van 5 augustus 1953 zien:
“….. Bij geen voldoende belangstelling voor deze ledenvergadering zal het organiseren van Kinder-, zowel als Volksfeesten g e e n  doorgang kunnen vinden. HET BESTUUR LUIDT DE NOODKLOK  HELP!!      HELP!! “ 
Die noodkreet zal hopelijk nooit meer hoeven te klinken. Fijne oranje feestdagen!

Met dank aan Henk Niesing voor het krantenartikel.   

Tjark Keijzer