Hoe is het begonnen?

Grauwe wolken jagen over de uitgestrekte rietlanden en vlakten, begroeid met grassen en lage boompjes, over de golfjes van het veenriviertje en het aangrenzende broekbos. Op een zandige plek aan de oever staat een hut, opgetrokken uit met klei besmeerde boomstammen en met riet gedekt. Uit een gat in het dak vlaagt rook. Een man, gekleed in een grijze tuniek met capuchon, beenkappen en een lange sjaal rond de schouders, komt naar buiten en loopt naar een geul die hij aan het graven is, recht het woeste land in. Water stroomt er al door richting rivier.

Dit had u ook kunnen zien als u ruim 800 jaar geleden een wandeling had gemaakt langs het Gein. Maar hoe weten we nu dat onze omgeving er toen zo uitzag zonder hulp van foto’s, film, ooggetuigen en nauwelijks enig schriftelijk verslag? De archeologie met haar opgravingen is vrij exact in staat zo’n beeld op te roepen.

Wat deed die Middeleeuwse man daar in dat landschap dat je er nu niet meer aantreft? Hij probeerde het moerassige land langs het Gein droger te krijgen door het water via gegraven sloten naar het riviertje af te voeren. De grond werd zo stevig genoeg om er landbouw op te bedrijven. De rivier lag dus lager dan het omringende land. Met anderen had hij toestemming van de landheer: de bisschop van Utrecht of de graaf van Holland, zo het land te ontginnen en te bebouwen.

Oudste bewoning

Over die oudste bewoning is niet veel bekend. Archeologen hebben gegraven in de terpen waarop nu nog steeds oude boerderijen staan; voornamelijk langs het Gein. Die hoogten kunt u ook nu nog zien. Uit het verzamelde materiaal hebben zij een beeld van het leven van die eerste bewoners samengesteld. Hoe dichter bij onze tijd, hoe meer informatie over het verleden beschikbaar is; zeker na de komst van de fotografie.

De historische kring Driemond gaat een reeks boekjes over de geschiedenis van Driemond/Weesperkarspel schrijven: Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving. We hopen jaarlijks een deeltje uit te brengen.
Het eerste deel: Weesperkarspel, hoe is het begonnen? wordt gepresenteerd op de komende Oranjefeesten. U kunt het daar (en elders) kopen en u krijgt het gratis, alsook de volgende deeltjes als u lid wordt van onze nieuw op te richten vereniging. Zie voor meer informatie elders in deze krant.

Tjark Keijzer