Kwakkel, zacht of streng

Wat zal het worden? Als u dit stukje leest is de winter officieel begonnen en staan de feestdagen voor de deur: de donkere dagen, maar nu met veel lichtjes. Ons dorp doet op dat gebied flink zijn best!

Voor de komst van de elektriciteit was het echt een donkere boel en zaten de mensen bij kaarsen en petroleumlampen vele uren in een soort halfschemer. Kon je het betalen, dan kwam er een kerstboom met echte kaarsen en de broodnodige emmer water ernaast, want er brandde er nog wel eens een af. Met extra eten en drinken maakte men het toch gezellig.

Vroren de wateren dicht, dan bond men net als nu de schaatsen onder en werd de slee uit de schuur gehaald. Een krantenstukje dat ik vond, zonder datum maar naar ik vermoed uit de veertiger jaren van de vorige eeuw, geeft een aardige illustratie van de ijspret in het dorp.

Zaterdagavond zijn op de verlichte baan van de IJsclub Geinbrug op het Gein wedstrijden in ringsteken gehouden en ook waren prijzen beschikbaar gesteld voor de aardigste costuums. Er heerschte een bijzonder gezellige drukte en menig aardig en origineel gedacht costuum viel onder de rijders op te merken. De jury kende de prijzen als volgt toe:

  1. Mej. Vos als Pindamannetje
  2. Groep van 4 Volendammers (A.Vos, T.Groenendaal en de dames Mooyweer en Vos).
  3. Piet Gijzen

Voor het ringsteken werden prijzen behaald door:

  1. Mej. Mooyweer (die in 6 keer steken 6 ringen haalde)
  2. M. Vos

Misschien een leuk idee voor onze IJsclub om dit soort ijsvermaak een nieuw leven in te blazen!

Veel verlichte dagen en een mooi 2014!

Tjark Keijzer