1 april 2014

ORANJEPLEIN

Dat ziet er historisch uit! Zult u zeggen. Klopt. Deze groep toneelspelende Weesperkarspelaars beeldt een historisch moment uit 1585 uit. Antwerpen is in Spaanse handen gevallen. Holland en met name Amsterdam vreest hetzelfde lot. In deze scene doet de raadpensionaris van de stad namens de Staten van Holland een verzoek om hulp aan koningin Elisabeth1 van Engeland. Waarop zij een expeditieleger onder bevel van Leicester naar ons toe stuurt.

Onze Oranjevereniging zette deze foto op de voorkant van een Dorpskrant  uit begin jaren zeventig met als quizvraag: Herkent u de spelers? De foto stamt uit de dertiger jaren; de tijd waarin ook de Oranjevereniging werd opgericht. Een van de oprichters (wiens naam ik niet weet) verzucht dat de begintijd heel moeilijk was: "Destijds werd tijdens de viering van de nationale feestdagen, onze nog kleinere gemeenschap opgesplitst in twee groepen. Er waren twee scholen, twee feestterreinen, twee feestprogramma's enz. En de bevolking die met geen van beide groepen enige binding had,  was genoodzaakt z'n vertier in Weesp of elders te zoeken.

Hij verwijst naar de toestand in 1585 en hoopt dat de Dorpsraad niet genoodzaakt is hulp van buitenaf te zoeken om de vereniging te behouden. Hij vreest weer de terugkeer van de oude toestand, want wat was is er aan de hand: "wat zien wij op het ogenblik: op de bune staat alleen Kees van Unen. en nog juist van pas, helpt hem de familie v.d. Pas." Veel te weinig mensen dus om de vereniging te trekken in die tijd! En hij klaagt verder:

"....Waar blijven nu de opvolgers van de mannenbroeders van weleer die hun toewijding aan het Huis van Oranje wilden uiten? We hebben nu vier scholen. Stel je voor dat de Oranjevereniging eruit valt, moeten we dan weer terugvallen op de oude versnippering? Daar is niemand mee gebaat!"
Gelukkig bestaat de Oranjevereniging nog steeds en kunnen we samen feestvieren. Dit jaar gebeurt dat voor  De 25e keer op het plein   In de Burg. Kasteleinstraat

Tjark Keijzer