1 juli 2014

BRAND

Als de sirene klinkt, kijkt iedereen wel even op en voelt de spanning; een dorpsgenoot in moeilijkheden? Brand? Vaak hoor je later wat er aan de hand was. Als onze eigen brandweermannen uitrukken, is het bijna altijd voor narigheid buiten het dorp. Dat was niet altijd zo, getuige drie berichtjes uit vooroorlogse kranten:
"Zaterdagmiddag brak brand uit in de wagenmakerij en rijwielhandel van den heer A. Mooiweer in de Burgemeester Bletzstraat te Weespercarspel. De eigenaar der zaak was in de werkplaats met reparatiewerk bezig, toen hij eensklaps een groote vlam in zijn nabijheid zag. Een oogenblik later was het geheele gebouw, dat van hout opgetrokken was, een vuurzee."  (Zie foto)
Werkplaats en woonhuis brandden geheel uit. Nu staat er nog het mooie, stenen (nu witte) gebouw dat er voor in de plaats kwam. 

"Te Weespercarspel speelde een jongen van 8 jaar met vuurwerk en wierp dit in de richting van een vrachtauto beladen met 2100 kilogram stroo, welke stond op de weegbrug voor de opslagplaats van de firma A. Niessing, handel in hooi en stroo. In een minimum van tijd sloegen de vlammen uit de lading ..... Terwijl de vlammen steeds hooger oplaaiden uit de lading van de vrachtauto, reed de chauffeur den wagen langs den Stammerdijk met de bedoeling hem in de Gaasp te rijden om zo het vuur te bluschen. Hij slaagde hierin evenwel niet, want voor hij zoover was, werd het hem in de cabine te warm. Toen deze begon vlam te vatten, sprong hij er uit.  De vrachtauto brandde geheel uit."
De burgemeester van Hilversum met z'n vuurwerkverbod heeft het nog niet zo slecht bekeken!

"In deze kleine gemeente (Weesperkarspel - TK) is Dinsdagmiddag omstreeks 5 uur brand uitgebroken in het gebouw van de N.V. olieslagerij en graanhandel "De Gaasp" aan het Zandpad. Er was aanvankelijk gebrek aan bluschwater. Het gebouw werd geheel in de asch gelegd. De brandweer uit Weesp assisteerde. Oorzaak van de brand onbekend."
Een brandvrije en mooie zomer gewenst. Maar pas op met BBQ en vuurwerk!

Tjark Keijzer