Dorpskrant Driemond - april 2011

Hoe oud is Driemond?

De gemeente Weesperkarspel werd in 1966 opgeheven. Het grondgebied werd verdeeld over onder andere Amsterdam en Weesp. Toen is ons dorp Driemond gaan heten. Tenminste, dat kreeg ik te horen van oudere Driemonders – Geinbruggers, zoals ze zelf zeiden.

Dat leek me logisch: nieuwe gemeente, nieuwe naam! Verder niet bij stil gestaan tot ik vorig jaar voor een stukje in de Dorpskrant zat te bladeren in het jubileumboek van Geinburgia en tot mijn verbazing las: Bij raadsbesluit van de gemeente Weesperkarspel in april 1961 kreeg ons dorp de officiële naam DRIEMOND. Driemond is dus vijf jaar ouder dan ik dacht!

Dat raadsbesluit wilde ik wel zien. Het oude archief van Weesperkarspel ligt in het gemeente-archief van Amsterdam. Een lijst van raadsbesluiten van die maand in 1961 was niet te vinden, maar wel het verslag van een gemeenteraadsvergadering met daarin punt 3. Hieruit citeer ik vrij een paar stukjes:

Tekening: Rob Jongkind

"Voorstel tot het verheffen van de bebouwde kom Geinbrug tot dorp met de naam Driemond ."

De voorzitter (burgemeester Kastelein?) geeft een toelichting: Nu naast de Geinbrug een uitbreiding tot stand is gekomen met de naam Sluisbuurt, is behoefte gebleken aan een officiële naam.

Dat is niet de enige reden: het blijkt dat de burgemeester de naam Geinbrug weinig verheffend vindt. De heer Homsma juicht het toe dat de nieuwe naam zijn oosprong vindt in de historie – hij bedoelt het 17e eeuwse Huize Driemond (TK). De heer Roest daarentegen vindt de naam minder gelukkig gekozen. Hij had gelezen dat het ter plaatse gelegen landgoed fl 500.000,- had gekost, wat er op wijst dat het eigendom van miljonairs was. Dit terwijl er in de hele gemeente 40 jaar geleden nog geen enkele goede arbeiderswoning te vinden was. Toch zal hij zijn stem aan het voorstel niet onthouden. De heer Meijer denkt dat het nog heel lang zal duren alvorens de nieuwe naam gemeengoed zal zijn."

Het voorstel wordt tenslotte aangenomen!
Driemond is in april 2011 jaar oud!

Tjark Keijzer