Dorpskrant Driemond - mei 2011

100 jaar Firma De Groot

Op 8 mei 1911 neemt Bartus Arieszoon de Groot, zich noemende en schrijvende Egbertus (vandaar firma EGB. De Groot), de voormalige wagenmakers werkplaats aan de Geinbrug over van Gebr. Moolhuizen. Hij is dan 23 jaar. Vermoedelijk heeft zijn voorganger behalve de wagenmakerij op die locatie ook al het timmermansvak uitgeoefend.

Het werk richt zich in de eerste plaats op onderhoudswerk en kleine nieuwbouw in de omgeving. Dit zal voor een groot deel op de plaatselijke bevolking en de boerenstand gericht zijn geweest.

In de jaren 50 van de vorige eeuw was er nog een hoeveelheid materieel en materiaal aanwezig voor het werk aan hooibergen en rieten daken. 
Vanuit de werkplaats werden ook materialen voor de toenmalige doe-het-zelver verkocht. Veelal hout in diverse soorten en vormen, koolteer en carbolineum, zand en grind, portland cement, stenen en dakpannen. In de wintermaanden, maar ook in de oorlogsperiode werden wasdroogrekjes, schillenbakken etc. geproduceerd en verkocht. Er werden zelfs doodskisten gemaakt en in voorkomende gevallen werden doden afgelegd en gekist.

Voor de 2e wereldoorlog heeft de firma enkele boerderijen en woonhuizen gebouwd in de omgeving van Abcoude en Nederhorst den Berg. Na de Tweede wereldoorlog, in de tijd van de wederopbouw, werden er grotere nieuwbouw-projecten aangepakt. Zo werden er o.a. woningen gebouwd in Hoofddorp, Weesp en Muiden.

door Bianca de Groot

100 jaar Firma Egbert de Groot BV

Een echt Driemonds project was de bouw van de Burg. Mulstraat aan de Geinbrug (rond 1949) en de oneven zijde van het Zandpad (rond 1952). Meestal ging de familie de Groot als gezin mee naar de bouwwerken en woonden zij in een keet.

Na de oorlog raken de 2 jongste zoons, Piet en Adriaan, betrokken bij het bedrijf en de bouwactiviteiten. Zij treden als uitvoerders op bij de toen wat grotere woningbouwprojecten. In 1953 vertrekt Adriaan naar Canada, waarna vader Egbert samen met Piet verder werkt. Tot ver in de jaren 50 werd alle vervoer gedaan met handkarren en bakfietsen. Voor grotere afstanden werd er een vrachtwagen met chauffeur ingehuurd, vaak de firma Hogenberg aan de Lange Stammerdijk. Er werden trappen, kozijnen en tapkasten voor brouwerijen
gemaakt.

Eind jaren 50 werden voor het Apostolisch Genootschap in Weesp en Breda vergaderzalen gebouwd. Rond 1960 kwamen de inmiddels niet meer in gebruik zijnde brandweerkazerne in Weesp en de aula op de  begraafplaats te Driemond gereed. Begin jaren 60 verscheen de eerste bedrijfswagen, een Volkswagen Pick up. De werkplaats werd verwarmd door een houtkachel die elke avond werd gevuld met aangestampt zaagsel en houtresten.

Het eigen personeel bestond altijd uit timmerlui, anderen - schilders, metselaars, grondwerkers etc. - werden ingehuurd. Zij kwamen veelal uit de Geinbrug, maar ook uit Weesp, Muiden en Abcoude.
Piet de Groot nam het bedrijf van zijn vader over in de jaren 60. De voornaamste werkzaamheden waren toen het renoveren van boerderijen en woningen.

In 1971 is Thijs samen met zijn vader Piet verder gegaan. De werkzaamheden werden uitgebreid met o.a. dakkapellen, uitbouwen en aanbouwen. Opdrachtgevers zijn de Gemeente Amsterdam, Brandweer  Amsterdam, WBV de Goede Woning en diverse particulieren.

Op 23 januari 1981 namen Thijs en zijn vrouw Toos het bedrijf over, vader Piet ging met pensioen. De nieuwe werkplaats/opslagruimte is gebouwd in 1990. De werkzaamheden zijn zo n beetje hetzelfde gebleven.  Onderhoud, renovatie en restauratie, zoals de Waag in Amsterdam. Op 1 maart 2009 hebben Rene de Groot
en zwager Michel Lucken het bedrijf overgenomen van Thijs die om gezond heidsredenen de hamer moest overge ven aan de volgende generatie. Dat is nu al de 4de generatie.

De firma De Groot is aangesloten bij Bouwend Nederland en is tevens een erkend leerbedrijf. Het bedrijf heeft altijd hele trouwe werknemers gehad, zelfs van 40 jaar en langer, zoals Jan Lammen en Ben van der Kroon die onlangs helaas plotseling is overleden.
De firma heeft momenteel 4 werknemers in dienst en 1 leerling. Wij hopen nog vele jaren op dezelfde vertrouwde voet door te gaan en u kunt altijd terecht bij ons voor informatie en een vrijblijvende prijsopgave.

Dorpsraad Driemond en natuurlijk ook de Historische Kring Driemond feliciteren de familie de Groot van harte met dit bijzondere 100-jarige jubileum.

Tjark Keizer