Dorpskrant Driemond - december 2011

Verkeerslicht maakt geen jasknopen dicht

Wat een rare kop! zult u zeggen. Ik trof die zin aan in een oud krantenartikel en wilde hem u niet onthouden. Wat is het geval? De meesten kennen wel de ochtendfile als je samen met al die schoolkindwegbrengouders voor het stoplicht op het Zandpad staat. Misschien moppert u wel op het lange wachten. Maar ja, het is levensgevaarlijk zonder dat licht!

Het is er niet altijd geweest. In de vijftiger en zestiger jaren was er natuurlijk veel minder verkeer op de Provinciale Weg. Toch gaf de kruising problemen en zijn er heel wat ongelukken gebeurd. Het was het gevaarlijkst voor de schoolkinderen die vanuit het Gein in het dorp naar school gingen of die vanuit het dorp de openbare school aan de Provinciale Weg bezochten of daar gymden.

In de jaren zestig waren er zelfs 3 rijkspolitiemannen op het kruispunt aanwezig om de jeugd tegen de racende auto s te beschermen. Dat was teveel van het goede en men vond mevrouw Stamande Vries bereid om dagelijks als Klaarover op te treden met als enige hulpmiddelen: een witte jas en een bordje (spiegelei).
Het was soms levensgevaarlijk! Ook toen was er al agressie en konden automobilisten kwaad reageren als zij ze tot stoppen dwong met haar bordje. Ze ontving natuurlijk een vergoeding voor haar werk.

Toen zij met haar taak begon, was het nog gemeente Weesperkarspel, maar Amsterdam heeft haar na de annexatie overgenomen. Twintig jaar lang stond ze klaar voor de kinderen en liet geen steek vallen. Gelukkig waren er aardige mensen die haar zomaar een cadeautje kwamen brengen. Na diverse protestacties van de
Driemonders kwamen er in de jaren zeventig eindelijk verkeerslichten en zat haar taak erop.

Op de foto ziet u hoe ze bedankt wordt door de heer Boorsma van de Amsterdamse politie en de heer Kooyman van de Dorpsraad. Mooi dat iemand zich 20 jaar lang heeft ingezet voor het dorp. De techniek kan de mens deels vervangen. Maar de jas dichtknopen van wachtende, kleumende kinderen is toch een zaak van echte mensen!

Mevrouw Staman-de Vries werd 22-7-1921 geboren aan de Lange Stammerdijk en overleed 1-1-1985 in Weesp.

Tjark Keijzer