maart 2015

 

WATERSCHAP

"Werkt!" Riep de dijkgraaf kalm en beslist. "Werkt! Want een krummel van onze dijk af . het land verzuipt!" En er wier gearbeid. Zijn bezielend woord zwiepte 'n elk op.

Dijkgraaf Gieljan Beijen verdedigt hier met zijn mannen de Lekdijk van de Lopikerwaard tegen het hoog opkruiende ijs. Herman de Man verhaalt dit in zijn boek "Het wassende water" dat speelt in het begin van de 20e eeuw.
De eeuwige strijd tegen het water die wij Nederlanders voeren, de wetenschap dat wij voor een groot deel onder zeeniveau leven, zal ons niet elke dag bezig houden. De watersnood van 1953 is lang geleden en ook de dreigende overstromingen en evacuaties in de jaren 90 zakken weg. Men is toen toch flink de dijken gaan verhogen en nog zijn er allerlei maatregelen gaande, zoals de rivieren meer ruimte geven. Maar ja, ondertussen stijgt door de opwarming het zeewater. En u heeft vast wel gemerkt dat het de laatste jaren veel heftiger kan regenen.

Dijkgraaf Gieljan Beijen bestuurde met zijn heemraden de polders van de Lopikerwaard. Het klinkt bijna Middeleeuws, en dat is het in zekere zin ook. Deze vorm van bestuur stamt ook uit die tijd en is altijd in takt gebleven; tot op de dag van vandaag. Onze waterschappen of hoogheemraadschappen (een verzameling van polders) worden bestuurd door een algemeen bestuur, door de bewoners gekozen, dat uit haar midden een dagelijks bestuur van heemraden benoemt. Denk aan het bestuur van een gemeente. Ook het waterschap heeft een soort burgemeester; de dijkgraaf. Die door de Kroon wordt benoemd. Het algemeen bestuur is, net als de gemeenteraad, uiteindelijk de baas in zaken die  het waterschap aangaan.

De eeuwenoude taken van het waterschap zijn de bescherming van de polders en aan- en afvoer van water en onderhoud van de waterkeringen (dijken e.d.). Een nieuwe taak is b.v. het zuiveren van rioolwater. Bij het uitvoeren van deze taken moet het bestuur allerlei keuzes maken die voor de bewoners soms ingrijpend kunnen zijn.

Daarom is het belangrijk dat u uw stem kan laten horen in het algemeen bestuur dat u op 18 maart kiest.


Een voorbeeld dichtbij huis: Misschien weet u nog dat enige tijd geleden in Wilnis een dijk verschoof en een deel van het dorp onder water kwam te staan. Naar aanleiding daarvan, en ook vanwege de opwarming van de aarde, werd landelijk besloten dat alle dijken in het land bekeken moesten worden en eventueel versterkt en opgehoogd. Ons waterschap: Amstel, Gooi en Vecht met als uitvoerder Waternetmoest o.a. de dijken van het Gein bekijken.  Er werd geconstateerd dat de vele bomen langs de rivier op de dijk een gevaar vormden: Ze konden omwaaien en zo een gat in de dijk slaan. De bomen moesten weg! Bezorgde mensen met name die van de vereniging "Spaar het Gein" zagen een kaal en troosteloos land voor zich en kwamen in actie. Ze namen contact op met het bestuur en wisten te bereiken dat de plannen werden herzien en dat er samen met een vertegenwoordiging uit belanghebbenden, een klankgroep, naar boomvriendelijke oplossingen zou worden gezocht. Na enkele jaren is er een mooi plan tot stand gekomen waarbij de meeste bomen gespaard konden worden en dat nu in volle uitvoering is.  De veiligheid van de dijken wordt gegarandeerd alsook de schoonheid van het Gein behouden.

Wie weet wat voor ingrepen het Waterschap nog in de toekomst hier van plan is? 
Kijk eens wat de diverse partijen die meedoen aan de verkiezingen  voor plannen hebben en bepaal uw keuze. Het is een vrijheid, uniek in de wereld, dat wij via deze oeroude, democratische bestuursvorm mee kunnen praten over onze leefomgeving!

Tjark Keijzer