Op 1 augustus 1966 werd de gemeente Weesperkarspel opgeheven en werd het grondgebied verdeeld over de gemeenten Weesp, ’s Graveland, Naarden en Amsterdam. Driemond kwam bij Amsterdam.

In “de Nieuwe Weesper” werd er in de jaren 80 aandacht besteed aan de geschiedenis van Weesperkarspel . Met name Jac.Salomons schreef aardige stukjes over Weesperkarspel en bundelde die stukjes in een boekje: Herinneringen.

De Historische Kring Driemond heeft dit boekje in een beperkte oplage laten herdrukken in het formaat van onze andere boekjes. De tekst is onveranderd gebleven. Cor Draijer en Rob Jongkind hebben deze heruitgave verzorgd.

Dit boekje is weliswaar deel 4 in onze reeks maar valt buiten onze “gewone” uitgaven en is dan ook twee maal zo dik, 60 blz. De prijs is € 5,- en u kunt het kopen bij de Historische Kring, op de open dagen en bijvoorbeeld op Koningsdag.

Cor Draijer zou het leuk vinden om met een aantal mensen die belangstelling hebben voor de geschiedenis zoals die door de heer Salomons beschreven wordt, te praten, herinneringen op te halen, kortom dieper op die geschiedenis in te gaan in een stuk of 4 bijeenkomsten. Vindt u dit leuk? Geef u dan op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

U kunt het boekje ook per post laten opsturen: maak dan € 7,50 over op onze rekening NL25RABO 0126624666 t.n.v. Historische Kring Driemond onder vermelding van uw naam, adres en “boekje 4”

Algemene ledenvergadering Vereniging Historische Kring Driemond

Datum: 2 april 2015
Tijd : 20.00 tot 21.00
Plaats: Matchzo

In 2013 werd officieel de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag wordt goedgekeurd, net als het financiële jaaroverzicht en de begroting.

Wilt u als lid/sympathisant/donateur de vergadering bijwonen dan bent u van harte welkom.

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en nieuws

3. Verslag ALV 1 mei 2014 (bijgevoegd)

4. Jaarverslag 2014 (bijgevoegd)

5. Bestuur (benoemd voor 3 jaar)

Jan Buurman penningmeester tot 4-2017

Tom Witkamp secretaris herkiesbaar 4-2015 tot 4-2018

Leny Schuitemaker voorzitter herkiesbaar 4-2016 tot 4-2019

6. Financiën*:

a. Financieel jaarverslag 2014*,

Verslag Kascommissie: H. Kalle en B. Lucassen. Benoeming nieuwe kascommissie

b. Begroting 2015*

7. Wat verder ter tafel komt

8. Rondvraag

9. Slot

 

 

Op veler verzoek hebben wij:

SCHETSEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN DRIEMOND EN HAAR OMGEVING:

Deel 1: Weesperkarspel, hoe is het begonnen

Deel 2: Vervoer en Rustpunt, over Zandpad en Begraafplaats Driemond

opnieuw laten drukken, in een beperkte oplage. Zo kan een ieder de serie compleet maken.

Onze boekjes doen het erg goed als cadeautje als u op visite gaat. En er zijn vast wel mensen in uw omgeving die ook lid willen worden van de Historische Kring Driemond en die u op deze manier kan enthousiasmeren.

U kunt deze boekjes kopen in ons Huize Historica (Lange Stammerdijk 37) elke tweede zaterdag van de maand van 14:00 tot 17:00, of bij een van de bestuursleden van de Historische Kring Driemond : Jan Buurman, Tom Witkamp of Leny Schuitemaker.

Ze kosten € 4,50 per stuk.

      

 

 

Op 13 december 2014 onthulde onze voorzitter Leny Schuitemaker tijdens het Open Huis het officiële naambord "Huize Historica". Met dank aan ons lid Thijs de Groot.

 

De Historische Kring Driemond heeft een nieuw deeltje uitgebracht in de serie “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en haar omgeving”, geschreven door Toon Bakker en Tjark Keijzer. 

Hierin worden alle molens beschreven die vroeger in de gemeente Weesperkarspel stonden, dat waren er wel 30!

Het boekje is in eigen beheer uitgegeven en te koop o.a. bij de firma Bleijenberg (Zandpad, Driemond) of bij garage Niesing (Lange Stammerdijk 31 A). De prijs is slechts € 3,50. 

U kunt het boekje ook per post laten verzenden door overmaking van € 5,- op rekening  NL25RABO 0126624666 tnv Historische Kring Driemond onder vermelding van boekje deel 3 en uw adres.