Op donderdag 2 juni as. is er een speciale bijeenkomst van de Historische Kring Driemond in verband met de formele afronding van het project "Digitalisering Diacollectie Jaap de Wildt". 

Dick van Gaalen zal een presentatie geven over de wijze waarop de diacollectie van Jaap de Wildt opgenomen is in onze beeldbank en welke nieuwe mogelijkheden geboden worden ten opzicht van traditionele dia-vertoningen. 

Tevens zal er een vertegenwoordiging van de familie De Wildt aanwezig zijn die we zullen bedanken voor het schenken van de dia's.

We beginnen om 20.00 uur tot 22.00 uur in het MatchZO, Stammerlandweg 10 te Driemond.

Namens het Bestuur, Tom Witkamp, secretaris HKD.

 

Op 29 maart jl overleed ons bestuurslid Jan Buurman op 76 jarige leeftijd. Sinds de officiële oprichting van onze Vereniging Historische Kring Driemond in 2013 was Jan onze penningmeester. Hij was streng, integer, soms lastig, kortom: Jan was een uitstekende penningmeester. Op 10 oktober 2015 was het Jan Buurman die een historische wandeling langs het Gein leidde, naar het zondagsschooltje. Jan was zelf aan het Gein geboren. Enthousiast vertelde hij over de geschiedenis van de diverse boerderijen en natuurlijk over het zondagsschooltje. De wandeling was een groot succes en er werd afgesproken om deze wandeling in het voorjaar te herhalen. Helaas kan Jan ons daarbij niet meer meenemen.

We zullen Jan Buurman missen, hij was een bescheiden man, die niet alleen onze penningen beheerde, maar ook onze bijeenkomsten opvrolijkte door zijn humor. Wij zullen hem erg missen.

Namens de Historische Kring Driemond

Leny Schuitemaker, voorzitter

 

klik erop om te lezen.

 

Tijdens de algemene ledenvergadering op 7 april jl. is Beppie Lucassen benoemd tot penningmeester.

Beppie volgt Jan Buurman op die tot ons verdriet op 29 maart jl. is overleden.

Hieronder een paar foto's van deze bijeenkomst.

 

 

 

 

De Historische Kring Driemond heeft onlangs de laatste hand gelegd aan de digitalisering van een omvangrijke diacollectie die afkomstig is uit de nalatenschap van de amateurhistoricus Jaap de Wildt. De collectie bevat zo’n 1500 dia’s die allen betrekking hebben op de voormalige gemeente Weesperkarspel. Bij elkaar geven ze een fraai tijdsbeeld van een agrarisch gebied dat midden jaren zestig van de vorige eeuw, na de opheffing van deze gemeente, voor een groot deel bedolven werd onder het zand van de Amsterdamse stadsuitbreiding. Namen als Hoge Bijlmer, Lage Bijlmer, Zwetskade en het buurtschap Gaasperdam verdwenen daarmee voorgoed van de kaart. Door deze  diacollectie op te nemen in haar beeldbank zorgt de Historische Kring Driemond ervoor dat deze unieke beelden bewaard blijven voor het nageslacht. 

Omdat we geloven dat er nog menige Weesperkarspelnaar in leven is die iets interessants te melden heeft over een bepaalde afbeelding, bieden wij de bezoekers van de beeldbank de mogelijkheid om afbeeldingen te voorzien van commentaar.

De beeldbank met daarin de collectie kan worden benaderd door in de linker menukolom van onze website "beeldbank" te kiezen.

Leny Schuitemaker

Voorzitter Historische Kring Driemond