Klik erop om te lezen. 

De belastingdienst heeft laten weten dat ons de ANBI status is toegekend, zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016!

Deze ANBI status maakt het mogelijk onder gunstig fiscale condities iets na te laten of te schenken aan de Historische Kring Driemond.

Leny Schuitemaker
Voorzitter 

UITNODIGING

Algemene ledenvergadering Vereniging Historische Kring Driemond

Datum: 6 april 2017

Tijd : 20.00 tot 21.00 uur

Plaats: MatchZO, Lange Stammerlandweg 10, Driemond

In 2013 werd officieel de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag wordt goedgekeurd, net als het financiële jaaroverzicht en de begroting.
U bent van harte uitgenodigd.

Leny Schuitemaker, voorzitter

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en nieuws

3. Verslag ALV 7 april 2016 (bijgevoegd)

4. Jaarverslag 2016 (bijgevoegd)

5. Bestuur (benoemd voor 3 jaar, kan 2x verlengd worden met 3 jaar)

Beppie Lucassen penningmeester (1e

termijn) tot 4-2019

Tom Witkamp secretaris (2e

termijn) tot 4-2018

Leny Schuitemaker voorzitter (2e

termijn) tot 4-2019

6. Financiën *:

a. Financieel jaarverslag 2016,

Verslag Kascommissie: C. Draijer en Hans Buijs. Benoeming nieuwe kascommissie

b. Begroting 2017

c. ANBI

7. Benoeming Cor Draijer en Alice Draijer- Veldhuizen tot erelid

8. Nieuw Fotoboek te koop!

9. Folder

10. Gezocht: reserve webmaster

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. Slot

* het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2017 liggen een half uur voor de vergadering ter inzage. Leden kunnen deze desgewenst al eerder inzien via het besloten deel van de website.

Waar blijft de tijd?

Een verzuchting vaak gehoord bij ouder wordende mensen. Als je jonger bent, volop in je drukke leven staat, moet je op zoek naar tijd want daar heb je meestal te weinig van. In één opzicht is de tijd verdwenen uit ons dorp: al maanden is de enige openbare klok, die aan het Zandpad, weg. Niet dat je niet op tientallen manieren de tijd kunt raadplegen, maar toch, die automatische blik op de klok als je het dorp in- of uitgaat, je mist het. Het zal wel wennen zoals zo veel verdwenen dingen. Treuren we nog om de treurwilg die vorstelijk op de Geinbrug stond?

Vijftig jaar geleden verdween de eeuwenoude gemeente Weesperkarspel. Nooit meer zal iemand die geboorteplaats nog in zijn paspoort krijgen. Onze 50-minners zijn voornamelijk Amsterdammers. Overal zie je de trend dat kleine gemeenten opgaan in een groter geheel. Maar ook neemt de zorg toe om zo veel eigens en vertrouwds te verliezen.
Waar blijft de tijd? “Uren, dagen, maanden jaren vliegen als een schaduw heen,” werd op Oudejaarsavond in de kerk gezongen in het besef dat je op de laatste dag van het jaar stil moet staan bij het snel verstrijken van de tijd. Je hebt nog zoveel te doen en het leven is eindig! Gelukkig laat de tijd zich ook herbeleven. Wij zien in de Historische Kring Driemond steeds weer hoe mensen genieten van het ophalen van herinneringen aan de voorbije tijd; in menig gesprek komt die weer boven en beleeft men er veel plezier aan. Daarom leggen wij er ons op toe zoveel mogelijk te bewaren.

Wat brengt de komende tijd? Langzaam zien we een droomwijk verrijzen aan de rand van het dorp en in het dorp verschijnt weldra een mooi gebouw voor onze senioren. De kleine, oude gymzaal verdween, maar er staat al enkele jaren een mooi Matchzo en Ali’s wrakke patatcaravan werd een fraai cafetaria, en ook is er weer een echte kroeg. Het onzalige plan voor de Geinbrug verdween en er komt vast een beter plan.

En nog steeds zijn veel dorpsgenoten actief als vrijwilliger om ons Driemond prettiger te maken. Met een optimistische blik op de toekomst wensen wij u een mooi 2017!

Het bestuur van de Historische Kring Driemond

Het zesde boekje in de serie “Schetsen uit de geschiedenis van Driemond en omgeving” van de Historische Kring Driemond is uit:

Middenstand in Weesperkarspel, Levensmiddelen.

Op basis van het gedicht uit 1948 : het “middenstandstoernooi “hebben leden van de Historische Kring een boekje samengesteld over de levensmiddelenwinkels die er vlak na de oorlog in Driemond waren, zoals bakker Smit, vader en moeder Bleijenberg, slager Dalmulder en kruidenier Millenaar.

Voor een klein prijsje, € 4,-, heeft u een leuk en verantwoord cadeautje. Te koop bij de firma Bleijenberg èn elke 2e zaterdag ’s middags in het Historisch Huis. Of vraag ernaar bij iemand van het bestuur.
Per post opsturen kan ook. Dan kost het € 6,50, over te maken op rekening  NL25RABO0126624666 t.n.v. Historische Kring Driemond onder vermelding van "boekje deel 6" en het verzendadres.