Het is alweer zes jaar geleden dat de Historische Kring Driemond met gepaste trots haar eerste fotoboek presenteerde. Het oogstte alom bewondering en was binnen een mum van tijd uitverkocht.

Op veler verzoek presenteren wij nu een nieuw fotoboek. Dankzij ons rijke beeldarchief, onder andere bestaande uit de collectie Jaap de Wildt en de uitgebreide verzameling van Henk Niesing, bevat het weer talrijke sfeerbeelden van ons dorp en omgeving.

De prijs van dit fraaie boek is € 15,-. Het is te koop bij de fa. Bleijenberg. Tevens verkrijgbaar bij De Weesper Boekhandel en “Oma’s Kastje” in Weesp. Daarnaast op de 2e zaterdagmiddag van elke maand in Huize Historica. 

Tegen betaling van de verzendkosten ad. € 5,00 kunt u het boek ook thuisgestuurd krijgen. Maak in dat geval het totale bedrag ad €20,- over op rekening NL25 RABO 0126624666 onder vermelding “fotoboek” en uw naam en adres.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 6 april 2017 in de MatchZO zijn Cor en Alice Draijer formeel benoemd tot erelid onder overhandiging van een oorkonde en het nieuwe fotoboek.

Klik erop om te lezen. 

De belastingdienst heeft laten weten dat ons de ANBI status is toegekend, zelfs met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016!

Deze ANBI status maakt het mogelijk onder gunstig fiscale condities iets na te laten of te schenken aan de Historische Kring Driemond.

Leny Schuitemaker
Voorzitter 

UITNODIGING

Algemene ledenvergadering Vereniging Historische Kring Driemond

Datum: 6 april 2017

Tijd : 20.00 tot 21.00 uur

Plaats: MatchZO, Lange Stammerlandweg 10, Driemond

In 2013 werd officieel de vereniging Historische Kring Driemond opgericht. Bij een vereniging zijn de leden degenen die de beslissingen nemen. Elk jaar wordt daarom een algemene ledenvergadering gehouden waarin het jaarverslag wordt goedgekeurd, net als het financiële jaaroverzicht en de begroting.
U bent van harte uitgenodigd.

Leny Schuitemaker, voorzitter

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen en nieuws

3. Verslag ALV 7 april 2016 (bijgevoegd)

4. Jaarverslag 2016 (bijgevoegd)

5. Bestuur (benoemd voor 3 jaar, kan 2x verlengd worden met 3 jaar)

Beppie Lucassen penningmeester (1e

termijn) tot 4-2019

Tom Witkamp secretaris (2e

termijn) tot 4-2018

Leny Schuitemaker voorzitter (2e

termijn) tot 4-2019

6. Financiën *:

a. Financieel jaarverslag 2016,

Verslag Kascommissie: C. Draijer en Hans Buijs. Benoeming nieuwe kascommissie

b. Begroting 2017

c. ANBI

7. Benoeming Cor Draijer en Alice Draijer- Veldhuizen tot erelid

8. Nieuw Fotoboek te koop!

9. Folder

10. Gezocht: reserve webmaster

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. Slot

* het financieel jaarverslag 2016 en de begroting 2017 liggen een half uur voor de vergadering ter inzage. Leden kunnen deze desgewenst al eerder inzien via het besloten deel van de website.